ایران فانوس: حمله به کمپ لیبرتی محکوم است

0
463

با این وصف ما هر گونه راهکار خشونت آمیز برای هر مشکلی در خاورمیانه و مسایل ایران را محکوم کرده و بزرگترین سهم این کشتار را متوجه رهبران فرصت طلب به ویژه مسعود رجوی، می دانیم. چون او بود که با مسئولیتش نیروهای مجاهد را برای هیچ ثمر و منافع ملی، رهسپار عراق نا امن کرد و در اختیار صدام حسین و ممالک دیگر و گروههای جنگ طلب قرار داد. اوج بی مسئولیتی رهبری سازمان زمانی است که پس از سقوط صدام حسین همه نیروها و حتی جداشدگان به او پند و نصایح دادند که عراق محل امنی حتی برای شهروندان خودش نیست چه رسد به کسانی که شریک جرم و جنایت صدام حسین بودند…

حمله به کمپ لیبرتی محکوم است

ایران فانوس، 30.10.2015

بنا بر اخبار رسانه ها شامگاه پنجشنبه اردوگاه لیبرتی مورد اصابت دهها فروند موشک قرار گرفت که در نتیجه منجر به کشته و زخمی شدن دهها تن گردید. این حمله از جانب هر گروه و یا دولتی صورت گرفته باشد، شدیداً محکوم است. حمله مسلحانه به گروهی که قادر به دفاع از خود نیست، فاقد ارزش نظامی و سیاسی است و کمکی به حل و فصل معضلات مابین مجاهدین خلق و دولت عراق نمی کند، چه بسا بهانه دست رهبران مجاهدین بدهد دال بر این که برای دفاع از خود مسلح شوند و یا از تعهدات خود در مقابل محافل بین المللی سر باز زنند.

با این وصف ما هر گونه راهکار خشونت آمیز برای هر مشکلی در خاورمیانه و مسایل ایران را محکوم کرده و بزرگترین سهم این کشتار را متوجه رهبران فرصت طلب به ویژه مسعود رجوی، می دانیم. چون او بود که با مسئولیتش نیروهای مجاهد را برای هیچ ثمر و منافع ملی، رهسپار عراق نا امن کرد و در اختیار صدام حسین و ممالک دیگر و گروههای جنگ طلب قرار داد. اوج بی مسئولیتی رهبری سازمان زمانی است که پس از سقوط صدام حسین همه نیروها و حتی جداشدگان به او پند و نصایح دادند که عراق محل امنی حتی برای شهروندان خودش نیست چه رسد به کسانی که شریک جرم و جنایت صدام حسین بودند. اما بند و بست رهبری سازمان با ممالک دیگر منطقه و از جمله جنگ طلبان غربی، بهانه ای شد تا او نیروهای مجاهد را همچنان در عراق نا امن و سپر بلای خود قرار دهد، رهبرانی که هیچگاه در میدان جنگ نبوده و از حضور نیروهایشان در میادین جنگ استفاده ابزاری و مالی می کردند.

اگرچه رهبری سازمان در ریختن خون نیروهایش سود می برد و منافع ایدئولوژیک دارد و به زعم خود لیست شهدا را جهت مشروعیت کسب می کند با این وصف اینها مسئولیت عاملین کشتار و موشکباران را کم نمی کند، چون که راه حل مجاهدین خلق، سیاسی است و به هیچ وجه نظامی نیست. خشونت و ترور و کشتار به نیروهایی که جز به خشونت و انتقام فکر نمی کنند، فرصتی برای ادامه خشونت و ترور می دهد.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید