نادر نادری، فرانسه، جنب “کبابی کالیفرنیا

0
1215

نادر نادری، فرانسه، جنب “کبابی کالیفرنیا

نادر نادری، فرانسه، هشتم سپتامبر ۲۰۱۵:…  مریم قجر . پیره زن زشت دیدی انقلابت اصالت نداشت این همان میلیشیا های هستند که بعد ۱۱ سپتامبر می گفتی که انقلاب ایدئولوژیک از آنها نیروهای انتحاری می سازد که محمد عطا فرمانده عملیات ۱۱ سپتامبر در مقابلشان بچه است از آنها نیروهای انتحاری در می آید که بن لادن دچار خود کم بینی بشه انگشت به دهن پیر زن زشت حال برای دنیا ثابت شد که انقلاب تو و ماندن آن همه …

لینک به وبلاگ آیندگان (نادر نادری)

نادر نادری، فرانسه، جنب کبابی کالیفرنیا

پیره زن زشت با عربده کشی های هایت و با فاطی کلانترهایت و مهدی کله خرت نتوانستی جلوی آزادی را بگیری به کوری چشمایتان نمردیم رفتیم کالیفرنیا تو شوهر کله خرت می گفتی که مگه توی خواب ببینید کبابی کالیفرنیا را

مریم قجر . پیره زن زشت دیدی انقلابت اصالت نداشت این همان میلیشیا های هستند که بعد ۱۱ سپتامبر می گفتی که انقلاب ایدئولوژیک از آنها نیروهای انتحاری می سازد که محمد عطا فرمانده عملیات ۱۱ سپتامبر در مقابلشان بچه است از آنها نیروهای انتحاری در می آید که بن لادن دچار خود کم بینی بشه انگشت به دهن

پیر زن زشت حال برای دنیا ثابت شد که انقلاب تو و ماندن آن همه اسیر اجباری بود و حال همه دنیا فهمیدن که خروج ممنوع در سازمان مشترک تو و صدام یعنی چه .

دیدی با اولین ساعات آزادی چطور همه پرواز کردن این همان اشرفی ها هستند که از قول آنها به خانواده هایشان فحش ناسزا می گفتی

این همان اشرفیان هستند که از آنها برای حیات ننگین خود استفاده می کردی و به نقل از آنها پیام ماندن در عراق را می دادی و آنها را با تحریک نیروهای عراقی به کشتن می دادی و از خون آنها می مکیدی حال برای دنیا ثابت شد

که وقتی جدا شدها می گویند اسرای در چنگال رجوی بی دلیل نمی گویند

این همان میلیشا های هستند که می خواستی از آنها نیروهای انتحاری برای ضربه زدن به امپریالیست بسازی و ضرب شصت اسلام انقلابی را به امریکائی ها نشان دهی

حال پیرزن زشت این از نتایج سحر است اگر راست می گوئی در لبرتی یک صبح به همه نشان بده تا ببینم نه از تو نشانی خواهد ماند نه از فاطی کلانتر یا همان مژگان پارسائی و نه از مهدی کله خر شوهر سابق و زاپاس ت

ببین همان اشرفی های چطور پیر زن خطابت می کنند

راستی به کوری چشم تو و شوهر اول و دومتدیدی که از کبابی کالیفرنیا هم کباب خوردیم چون شوهر دومیت دست گذاشته بود روی شاهرگش می گفت محال است بگذارم که از کبابی کالیفرنیا کباب بخورید هم ما خوردیم هم آنهای که بعد از ما آمدن

پیر زن عربده کش یا بهتر بگویم پیر زنهای عربده کش فاطی کلانتر مهدی کله خر انقلاب چی شد؟ بیمه نامه سازمان بود انقلاب خواهر مریم

دیدی هم کباب کالیفرنیا را خوردیم هم دیسکو بارهای اروپا را رفتیم نه خوک شدیم نه خنزیل . بلکه این شما هستید که خوک خنزیل شدید

نادر نادری . فرانسه . جنب کبابی کالیفرنیا

Kababi California
(ویدئویی از برخی اعضای سابق مجاهدین خلق، فرقه رجوی)


https://youtu.be/rwNM1Kc27ZI

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید