محمود سپاهی:صحنه سازی هایی که مرغ پخته را به خنده وا میدارد

0
1378

صحنه سازی هایی که مرغ پخته را به خنده وا میدارد

محمود سپاهی، یاران ایران، بیست و هشتم اوت ۲۰۱۵:… این روزها سازمان هیچ برنامه ای ندارد وگیر داده به زندانیان سیاسی واعدام وتحریم البته سره تحریم هم مسعود گفته بود که با تحریم وبی حریم این رژیم دوران پایانی خودش را سپری میکند باز هم وعده های تو خالی برای سر گرم کردن اسیران در لیبرتی من نمیدانم با چه روی دوباره این سازمان دم از سرنگونی میزندقبلا فکر میکرد با تحریمها همین روزهاست …

لینک به منبع

صحنه سازی هایی که مرغ پخته را به خنده وا میدارد

هر جایی از دنیا سخنی در باره ایران باشد همان متن را سازمان کپی میکند واسم لیبرتی را در ان اضافه میکند وبعنوان حمایت از لیبرتی در سایتهای خودش منتشر میکند

طرف در باره اعدام در ایران موضعگیری کرده که اصلا هیچ کس نمیداند این شخص چکاره بوده واز کجا امده ونفره چه کسی است سازمان در ادامه ان گفته باید به همین خاطر ما از رزمندگان ازادی در لیبرتی حمایت کنیم وامنیت انها را تآمین کنیم

خوب دیگر وقتی که دیگر کسی نباشد برای حمایت وملاقه به کف دیگ خورده باید هم همینطور باشد

یا بشینند طرح برای تحریمها درست کنند یا اطلاعات بفروشند ویا باید سکوت کنند که به نظرم از هیچی بهتر است بجای این کارها دست از سر اسیران بردارید که بروند دنبال زندگی خودشان شماها که میدانید دیگر ان زمانها گذشت که میتوانستید با کمک صدام سراسیران را شیره بمالید

این روزها سازمان هیچ برنامه ای ندارد وگیر داده به زندانیان سیاسی واعدام وتحریم البته سره تحریم هم مسعود گفته بود که با تحریم وبی حریم این رژیم دوران پایانی خودش را سپری میکند باز هم وعده های تو خالی برای سر گرم کردن اسیران در لیبرتی من نمیدانم با چه روی دوباره این سازمان دم از سرنگونی میزندقبلا فکر میکرد با تحریمها همین روزهاست که مردم بریزند توی خیابانها وراهی برای خودش باز شود اما نمیدانست که مردم ایران بیدی نیستند که با این بادها بلرزند که مجبور شد از تحریمها دست بکشد وبه زبان بیاورد که تحریمها هیچ تاثیری بر روی مردم ایران ندارد حال دست به دامن کشورها وگرفتن امضاء از مردم برای محکوم کردن ایران شده البته این هم هیچ دردی را دوا نمیکند بهترین کار این است که بگوید اقا ما تلاش خودمان را کردیم ولی نتوانستیم ایا این برای همه هم از اسیران وهم از اعضا بهتر نیست

محمود سپاهی انجمن یاران ایران

۲۴/۸/۲۰۱۵ پاریس

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید