نامۀ سرگشادۀ انجمن یاران ایران به رئیس جمهور آلبانی

0
923

این فرقه در کشور شما شروع به ایجاد تشکیلات همانند آنچه در عراق دارد کرده است و طبق اطلاعی که ما از طریق دوستان جدا شده مان در کشور شما به دست آورده ایم این فرقه که یک فرقۀ مذهبی افراطی از نوع داعش می باشد طرحهای متعددی برای دخالت در امور کشور شما با رخنه در میان جریانها و تشکلها و عناصر ملی و مذهبی آلبانی دارد و برای انجام این کار خودش را در ظاهر طرفدار ارزشهای نوین و با شعارهای دنیای آزاد نشان می دهد تا در خفا نقشه های خودش را در کشور شما پیاده کند…

نامۀ سرگشادۀ انجمن یاران ایران به رئیس جمهور آلبانی

جناب آقای بوجار نیشانی رئیس جمهور محترم آلبانی،

ما گروهی از جدا شدگان سازمان مجاهدین خلق اعضای انجمن یاران ایران در پاریس از اینکه شنیدیم فرقۀ تروریستی رجوی شما را برای شرکت در یک برنامۀ خودش در شهرک ویلپن پاریس دعوت کرده و جنابعالی نیز آن را پذیرفته اید به شدت متعجب شدیم زیرا تا کنون هیچ مقام رسمی در برنامه های این فرقه شرکت نکرده است و این فرقه تنها برخی مقامات دون پایۀ سابق بعضی کشورها یا نمایندگان پارلمانها و مانند آنان را با صرف هزینه هایی گزاف و انواع ترفندها و نیرنگها به برنامه های پرهزینۀ خود می کشد.

این فرقه در کشور شما شروع به ایجاد تشکیلات همانند آنچه در عراق دارد کرده است و طبق اطلاعی که ما از طریق دوستان جدا شده مان در کشور شما به دست آورده ایم این فرقه که یک فرقۀ مذهبی افراطی از نوع داعش می باشد طرحهای متعددی برای دخالت در امور کشور شما با رخنه در میان جریانها و تشکلها و عناصر ملی و مذهبی آلبانی دارد و برای انجام این کار خودش را در ظاهر طرفدار ارزشهای نوین و با شعارهای دنیای آزاد نشان می دهد تا در خفا نقشه های خودش را در کشور شما پیاده کند.

yaran1

ما گروهی از جدا شدگان از این سازمان که سالیان متمادی داخل قرارگاهها و پایگاهها و تشکیلات آن در عراق بودیم بویژه در دوازده سال اخیر بعد از سرنگونی رژیم سابق عراق شاهد انواع دخالتها و فتنه انگیزیها و تفرقه اندازیهای رهبری این فرقه در دولت و احزاب و جریانات و مردم عراق بودیم که مسئولان دولت عراق و رسانه های عراقی بارها به این موضوع اذعان کرده و به همین دلیل خواستار اخراج این فرقه از عراق بودند.

اینک رهبری این فرقه با استفاده از امکانات و امنیت کشور شما که در عراق فاقد آن بود و با دیدارهایش با مقامات آلبانی و دعوت آنها از جمله جنابعالی برای شرکت در برنامه هایش در فرانسه می خواهد هر چه بیشتر به این امکانات دست بیابد و قصد دارد با بهره برداری از وزنه و اعتبار شما به عنوان رئیس جمهور این کشور در برنامۀ سالیانه اش در فرانسه که به مناسبت سالگرد دستگیری جانشین و همسر رهبرش مریم رجوی در سال ۲۰۰۳ توسط پلیس فرانسه برگزار می کند برای فرقه اش که در ایران و جهان به علت اعمال تروریستی و خشونت بارش بسیار بدنام می باشد اعتبار و آبرو کسب کند و به باقی ماندۀ نیروهایش که در حال ریزش هستند روحیه بدهد و اهداف تروریستی و فرقه ای اش را مبنی بر باقی گذاشتن کادرهایش در عراق برای مقاصد تروریستی و جلوگیری از اخراج رهبرانش از عراق و در نتیجه فروپاشی کامل تشکیلات آن محقق سازد و این در حالیست که اعضا و کادرهای این فرقه به صورت روز افزونی صفوف آن را ترک کرده و از آن جدا می شوند از جمله در آلبانی که چنانکه اطلاع دارید تعداد زیادی از اعضای این فرقه آز آن جدا شده و برخی نیز به کشورهای دیگر منتقل شده اند.

yaran3

لازم به یادآوری است که بسیاری از شخصیتها و چهره هایی که قبلا از این فرقه حمایت کرده بودند از جمله برخی نمایندگان پارلمان اروپا در نتیجۀ حمایت از مواضع این فرقه پایگاه خودشان را در میان حزب و مردمشان از دست داده و در انتخابات بعدی کشورشان نتوانستند آراء لازم را کسب کنند و در نتیجه موقعیت و سمت خودشان را از دست داده و منزوی شدند که از آن جمله می توان آقایان پائولو کازاکا و استراوس استونسون و آلخو ویدال کوادراس نمایندگان سابق پارلمان اروپا را نام برد.

لذا از جنابعالی می خواهیم که با رد دعوت این فرقه از شما برای شرکت در برنامه اش در فرانسه ضمن حفظ اعتبار و احترام و موقعیتتان از پیدایش لکه ای تیره در تاریخ دو ملت ایران و آلبانی جلوگیری کنید.

انجمن یاران ایران – پاریس

۹ ژوئن ۲۰۱۵

لینک به منبع

yaran2

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید