پیوند رهایی: ضرب و شتم آقای منصور نظری از جدا شدگان سارمان مجاهدین در پاریس

0
740

ضرب و شتم آقای منصور نظری از جدا شدگان سارمان مجاهدین در پاریس

توسط ایادی چاقوکش فرقۀ رجوی به دستور مستقیم مریم قجر

اطلاع حاصل کردیم که بعد از پایان برپایی آکسیون جدا شدگان سازمان مجاهدین در پاریس در حمایت از دادگاه محاکمۀ مهدی ابریشمچی روز پنجشنبه 7 ماه می مزدوران و چاقوکشان ولایتمدار رجوی دوست عزیزمان آقای منصور نظری را در حال بازگشت از محل آکسیون و عزیمت به شهر محل اقامتش در فرانسه مورد ضرب و شتم قرار داده و او را از ناحیۀ گلو زخمی کرده اند.
چماقداران و چاقوکشان لات و لمپن مریم قجر باید بدانند که اینگونه کارهای وحشیانه و تروریستی شان در جهان آزاد برای بستن دهان جدا شدگان و ترساندن آنان و بازداشتنشان از افشاگری علیه فرقۀ رجوی سودی برایشان ندارد که هیچ بلکه آنها را در نزد ایرانیان خارج و مردم فرانسه بیش از پیش رسوا و افشا نموده و پروندۀ تروریستی سردمدارانشان از حمله مهدی ابریشمچی را در فرانسه سنگین تر می کند و ماهیت تروریستی شان را هر چه بیشتر برملا ساخته و جدا شدگان را نیز هر چه بیشتر در ادامۀ راهشان و افشاگریهایشان مصمم تر می سازد.

کانون «پیوند رهایی»

لینک به منبع

MEK-Terrorism-Paris-12052015

پلیس فرانسه شکایت حسین نژاد علیه حمله کنندگان به محل اقامت او را ضمیمۀ پروندۀ تروریستی فرقه ساخت

7Mai 2015 Abrichamchi-

مهدی ابریشمچی در دادگاه پاریس به اتهام فعالیت های تروریستی محاکمه شد

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید