تلویزیون میهن: آینده نظام و نقش اپوزیسیون آن در گفت و گو با ایرج مصداقی

0
808

ببینید درست در همین دوسالی که آقای روحانی، آقای قصیم و بعدا شاهپور باستان سیر و کسان دیگری از شورای ملی مقاومت کناره گیری کردند. اینها دو تن از روئسای کمیسیونها هستند. و تا از شخصیت های واقعا مستقل عضو شورا را اگر میخواستی ببینی، همین دو نفر بودند. خوب جدا شدند. ضربه بسیار بسیار سنگینی بود. حال در چنین شرایطی شما بروید فیلم های سه سال پیش یا چهار سال پیش شورای ملی مقاومت را ببینید

آینده نظام و نقش اپوزیسیون آن در گفت و گو با ایرج مصداقی

سعید بهبهانی در برنامه روزانه خود در تلویزیون میهن گفت و گوئی دارد با ایرج مصداقی (از ۱:۰۹:۱۰ به بعد مربوط به مجاهدین خلق)


https://youtu.be/EzivcO73RPk

(…)

… مجاهدین هر چه از ایران و ایرنی دورتر میشوند و هرچه از مردم ایران دورتر میشوند، هر چه از امکان بدست آوردن حمایت مردم ایران دورتر میشوند. هر چه تحلیل میروند بلحاظ درونی. هرچه با بحران بیشتری بلحاظ درونی مواجه میشوند. به زرق و برق بیرونی بیشتر می افزایند. شما چند چیز را مقایسه کنید. این مراسمی که مجاهدین در خارج از کشور میگذارند و این هزینه هایی را که می کنند و این زرق و برقی که دارد، در زمانی که دارای ارتشی بودند در عراقی که دوران صدام حسین بود بالاخره و علی الظاهر یک قدرتی داشتند، این کارها را نداشتند و نمی کردند و یا خیلی کمتر بود. ولی درست در زمانی که آنها را از دست میدهند به زرق و برق این طرف می افزایند. چرا؟ چون آن واقعیت را میخواهد بپوشاند. این یک بخش.

ببینید درست در همین دوسالی که آقای روحانی، آقای قصیم و بعدا شاهپور باستان سیر و کسان دیگری از شورای ملی مقاومت کناره گیری کردند. اینها دو تن از روئسای کمیسیونها هستند. و تا از شخصیت های واقعا مستقل عضو شورا را اگر میخواستی ببینی، همین دو نفر بودند. خوب جدا شدند. ضربه بسیار بسیار سنگینی بود. حال در چنین شرایطی شما بروید فیلم های سه سال پیش یا چهار سال پیش شورای ملی مقاومت را ببینید و بعد فیلم های پارسال و امسال را هم ببینید. اگر به چهره های اعضا نگاه کنید فرتوت، فرسوده، گرد ناامیدی بر چهره هاست ولی طرف دیگر زرق و برق همانجا را هم می بینید…

لینک به منبع (یو تیوب)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید