ادوارد ترمادو: نصیحت به مجاهدین

0
1223

برگزاری چنین گردهمائی هائی از سوی مجاهدین سالهاست که برای ایرانیان خارج از کشور سوخته و خاکستر شده ،بنابراین ایرانیان از شرکت در چنین مراسم هائی امتناع می کنند به همین دلیل هم هر ساله مجاهدین برای ابراز وجود از کشورهای لهستان و مجارستان اشرف نشان وارد می کنند و هر بار هم پس از پایان برنامه توسط اشرف نشانان مجاری و لهستانی پته هایشان روی آب می افتد، اما باز هم بدون شرم در برابر افکار عمومی همان اشرف نشانهای خارجی را ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت اعلام می کنند.

ادوارد ترمادو ـ 21.04.2015

نصیحت به مجاهدین

این روزها در سایت های تبلیغاتی مجاهدین این اطلاعیه مردم فریب به چشم می خورد:

 گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – 23 خرداد 94 (13 ژوئن 2015

در ادامه این اطلاعیه از طرفی برای فریب دادن ایرانیان و کشاندنشان به سالن ویلپنت در پاریس کلی چرند و پرند بی سر و ته سر هم شده تا به خیال خودشان با بکار بردن کلماتی چون، یاران اشرف نشان ، جوانان، زنان و مردان آزاده ایران ووو… شاید بتوانند نظر کسی را به خود جلب کنند.

از طرف دیگر در نظر دارند که ابراز وجود کرده و بگویند هنوز هستیم، غافل از اینکه مردم ایران و ایرانیان خارج از کشور با عناوین اشرف نشان و اشرفی آشنائی کامل دارند و کسی با این کلما ت فریبشان را  نمی خورد.

برگزاری چنین گردهمائی هائی از سوی مجاهدین سالهاست که برای ایرانیان خارج از کشور سوخته و خاکستر شده ،بنابراین ایرانیان از شرکت در چنین مراسم هائی امتناع می کنند به همین دلیل هم هر ساله مجاهدین برای ابراز وجود از کشورهای لهستان و مجارستان اشرف نشان وارد می کنند و هر بار هم پس از پایان برنامه توسط اشرف نشانان مجاری و لهستانی پته هایشان روی آب می افتد، اما باز هم بدون شرم در برابر افکار عمومی همان اشرف نشانهای خارجی را ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت اعلام می کنند.

اما آیا تا کنون از برگزاری چنین برنامه هائی که میلیونها دلار خرج آنها می شود استفاده ای هم برده اند ؟

برای همه روشن است که خیر، نه تنها برایشان سودی نداشته بلکه در میان ایرانیان مورد تمسخر هم واقع شده اند،پس برای چه این دکان را تعطیل نمی کنند و هر ساله همانطوری که در بالا گفنم هم از کشورهای اروپای شرقی و هم از کمپ های پناهندگان در آلمان اشرف نشان جهت شرکت در تجمعات خود وارد می کنند و غیر ایرانی را به جای ایرانی  قالب میکنند؟ البته پیر و پاتال های از دور خارج شده سیا سی امریکائی را فراموش نکنیم که برای چاپیدن و پول پارو کردن برای یازده دقیقه مثلآ سخنرانی و حمایت از مریم رجوی پنجاه هزار دلار بی زبان را به جیب ناشریف می زنند و لابد بعد هم به ریش نداشته مجاهدین هرهر و کرکر می خندند.

اما واقعیت این است که مجاهدین خود بهتر از هر کس دیگر می دانند که سالهاست بازی را باخته اند، و در دنیای سیاسی ایران هیچ وزنی ندارند چه از نظر مردم ایران در درون ایران و یا ایرانیان خارج از کشور، چه از نظر دول خارجی مانند امریکا و کشورهای اروپائی، در این میان وجود مجاهدین تنها برای دو کشور مهم است یکی سعودی و دیگری اسرائیل که از وجود مجاهدین برای قلقلک دادن حکومت ایران استفاده می کنند و شاید در این میان ممکن است که تامین کننده سوخت مجاهدین هم باشند.

اما از نظر مجاهدین و برپائی چنین گردهمائی از این نظر اهمیت دارد که با سیلی صورت خود را در برابر جهانیان سرخ نگهدارد و از طرفی خانم رجوی با همین ابراز احساسات حتی از سوی دانشجویان اشرف نشان لهستانی و مجاری ارضاع می شود و خود را در دنیای تخیلی خود در تهران بر مسند قدرت می بیند، آخر هم ایشان و هم همسر غایبشان در دنیای رویائی خود در روزگاری که در عراق گرفتار تشکیلات عنکبوتی بودیم هر شش ماه یکبار رژیم را سرنگون می کردنند و مریم را به تهران می بردند، هنوز هم با همین دنیای رویائی زنده هستند و نفس می کشند.

به عنوان کسی که با دنیای مجاهدین آشنائی دارم ، نصیتم به سران مجاهدین این است که چشمشان را به دنیای واقعی باز کنند و ببیند که بازی را باخته اند و با نشان گذاشتن کذائی با عناوینی مثل لشرف نشان . غیره نمی توانند مردم را فریب دهند و با اعزام دانشجویان نیازمند به پول از کشورهای ورشکسته اروپای شرقی هم نمی توانند حکومت را از جای خود تکان دهند چه رسد به سرنگون کردن.

منبع : کانون آوا

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید