صداقی: دجالیت جدید فرقه رجوی برای ممانعت از تماس خانواده ها با عزیزانشان…

0
400

بیا به رسم نشست های عملیات جاری من از خودم بگویم در یکی از نشستهای رهبری در سالن باقرزاده برادر رسول مرا صدا کرد گفت برو برادرت میر واقف را هم پیدا کن بیار بعد از حضور من و واقف آقای رسول گفت دختر خا له ات ماها است پاشنه در انجمن سازمان در آلمان را کنده است او میگوید پدرت سکته کرده است و محتاج عکس و نامه ای از شماست تا شاید مرهمی بر دق نکردن او باشد بعد از ماها سر دواندن نهایت خانم مریم اکبری اکی کردن یک عکس سیاه و سفید از من و واقف گرفته شد بعد از خروج من از فرقه رجوی دختر خا له ام از آلمان گفت هیچوقت آنها عکس و نامه ای که من و واقف با هم در قرارگاه باقرزاده نوشته بودیم را دریافت نکرده اند هنوز هم نمی فهمم . اگر فرقه نمیخواست ما نامه و عکس بفرستیم چرا من و واقف را صدا کرده بود .

دجالیت جدید فرقه رجوی برای ممانعت از تماس خانواده ها با جگر گوشه و عزیزانشان در لیبرتی

میرباقر صداقی ـ 19.04.2015    باز فرقه رجوی در سایتهای خود با جنجال ودجالیت و دروغ خواسته درخواست ملاقات خانواده ها با عزیزانشان در کمپ لیبرتی را به وزارت اطلاعات و نیروی قدس نسبت دهد تا مقاصد شوم رهبری فرقه را در اذهان مردم کمرنگ کند بعنوان یک جدا شده منتقد بجا دیدم نکاتی را در اینباره مطرح کنم و قضاوت را به مردم بسپارم .

ابتدا روی سخن ام با آقای علیرضا ملایجردی هم رزم سابق ام است که در مقاله ای بعنوان خود فروش های دروغگو مدعی شده است در فرقه رجوی ارتباط خانواده گی آزاد بوده متن نوشته آقای علیرضا ملایجردی… واقعاً باید گفت بر پدر دروغگو لعنت. همه عالم و آدم می‌دانند که هرکس که می‌خواست با فرزند ویا هر عضو دیگر خانواده خود ملاقات حضوری داشته باشد، بعد از اشغال عراق، بآسانی خوردن یک لیوان آب، از گوشه و کنار ایران بلند شده به اشرف آمده و در هتل ایران مستقر شده و ملاقات مفصلی با طرف حساب خود کرده، از تمامی عواطف و احساسات مجاهدین لذت برده و برگشت…..

من که ۱۵ سال تمام کنار آقای علیرضا ملایجردی در اشرف بوده ام میدانم هرگز چنین چیزی در مناسبات فرقه رجوی نبوده است فرقه هیچوقت آزادی فردی اعضا را به رسمیت نمیشناخته تا اجازه ملاقات خانواده گی بدهد باور ندارید این گوی و میدان آقای علیرضا بیائید خودتان پا پیش بگذارید شما و رهبری شما مکان و وقت مشخص کنند تا مادر پیرام که بیش از ۷۰ سال دارد با یکی از (برادرانم ) هر کدام که فرقه شما صلاح میداند و معتقد است مامور وزارت اطلاعات نیست برای ملاقات برادرم میر واقف صداقی به تیرانا و آلبانی بیایند . تهمت دروغ بستن و خود فروشی به این و آن در سایت افشاگر فرقه کار ساده ای است چون مخاطبی روبرویت ننشسته است تا جواب دهد.

بیا به رسم نشست های عملیات جاری من از خودم بگویم در یکی از نشستهای رهبری در سالن باقرزاده برادر رسول مرا صدا کرد گفت برو برادرت میر واقف را هم پیدا کن بیار بعد از حضور من و واقف آقای رسول گفت دختر خا له ات ماها است پاشنه در انجمن سازمان در آلمان را کنده است او میگوید پدرت سکته کرده است و محتاج عکس و نامه ای از شماست تا شاید مرهمی بر دق نکردن او باشد بعد از ماها سر دواندن نهایت خانم مریم اکبری اکی کردن یک عکس سیاه و سفید از من و واقف گرفته شد بعد از خروج من از فرقه رجوی دختر خا له ام از آلمان گفت هیچوقت آنها عکس و نامه ای که من و واقف با هم در قرارگاه باقرزاده نوشته بودیم را دریافت نکرده اند هنوز هم نمی فهمم . اگر فرقه نمیخواست ما نامه و عکس بفرستیم چرا من و واقف را صدا کرده بود .

بله این راست است که ما اعضا در فرقه رجوی در اسارت بودیم و هیچوقت امکان ملاقات و تماس با خانواده هایمان را نداشتیم اینها نتیجه عدم همکاری و عوام فریبی و دروغگویی و تبلیعات خلاف واقع و کارشکنی های فرقه رجوی و بطور خاص رهبری فرقه یعنی مسعود و مریم رجوی بوده و هست .

من در ۱۵ سالی که در اشرف بوده ام حتی یک تماس تلفنی با خانواده ام نداشتم نمیدانستم اینتر نت چیست موبایل ندیده بودم دی وی دی ندیده بودم حال تو به دروغ بگو ایمیل از خانواده ات دریافت کرده ای و از خودت قهرمان درست کن واقعا آن القا های که فرقه رجوی از اعضا میکرد و مدعی بود که هر عضو یک چگورا است درست است در دنیای واقعیت فرقه رجوی هیچ آبروی ندارد و تمامی ایرانیان با انزجار به فرقه رجوی و رهبریش نگاه میکنند مدعی کدام آبرو هستی که به حراج رفته است و ما در خارج از مناسبات فرقه رجوی به عین دیده ایم فاحشگی سیاسی و دامن پوشید تنها به مسعود رجوی ماند . شما برده گان و مردگان متحرک و بی اراده هستید . هیچوقت برنخواهید برگشت و تاریخ به پلیدی از شما یاد خواهد کرد که چگونه خیانت و وطن فروشی کرده اید. آرزوها و آرمانهای حنیف سالهاست که ذبح شده اند و تعفن و پوسیده گی تمامی هیکل فرقه رجوی را پوشانده است .

علیرضا ملایجردی جان بخند تا بخندیم و بگذار خانم بتول رجائی پیش حسین مدنی از تو تعریف کند که ببین علیرضا چقدر در مناسبات ذوب شده است ( محور ۲ قرارگاه انزلی جلولا) .من اینجا از یک شکنجه گر و رئیس زندان و یک مرده اسم بردم تا شاید فاجعه که اسیرش هستی را بفهمی . و خوب میدانم که هیچوقت مقاله مرا نخواهی خواند چون به اینترنت دسترسی نداری .و این یک فرمان تشکیلاتی بوده است که از تو خواسته اند مقاله دیکته شده تشکیلات را بنویسی تا انها در سایت فرقه بگذارند .

مقاله دوم فرقه رجوی در سایت آفتابکاران با تیتر انتقال مزدوران اطلاعات و نیروی قدس تحت عنوان خانواده مجاهدین به لیبرتی توسط سفارت رژیم آخوندی و کمیته سرکوب .

فرقه رجوی مدعی شده است که ماموران وزارت اطلاعات و نیروی قدس میخواسته کمپ لیبرتی را شناسایی کند و آنها را آقایان سرهنگ صادق و محمد کاظم و سر گرد احمد خضیر همراهی میکرده اند داستان سرایی جنایی تنها گواه بر جنجال است .

حضور کادر ارتش عراق آقایان سرهنگ صادق و محمد کاظم و سرگرد احمد خصیر در منطقه حفاظت شده و عبور آزادانه از نقاط بازرسی یک امری عادی است و اگر آنها بخواهند اطلاعات و مختصصاتی را در اختیار کسی قرار دهند نیاز نیست حضوری برای اینکار اقدام کنند این کار با عکس هوائی و نقشه هم امکان پزیر است تازه کمپ لیبرتی در یک منطقه دشتی و باز با چیدمان دستی است محل پوشیده خاصی ندارد که فرقه رجوی نگران است در گوگل هم عکس هوایی کمپ لیبرتی است خود فرقه رجوی هم میداند در کمپ لیبرتی چیزی برای پوشیدن ندارد چوق قبل از آن دست نیروهای عراقی و آمریکائی بوده است اگر هم فردا دولت عراق امکان حضور خانوداه ها را در این کمپ بدهد کار قانونی و حقوق بشری است این چه تهدید امنیتی برای فرقه رجوی دارد را من نمی فهمم اگر از من بپرسند درد چیست در جواب میگویم فرقه رجوی درد حفظ تشکیلات به هر قیمت دارد این فرقه نمیخواهد تا اعضا با دنیای بیرون و آزاد ارتباط داشته باشند ارتباط خانواده گی سم تشکیلات فرقه رجوی است ارتباط خانواده گی تاثیر شستشوی مغزی اعضا را از بین میبرد این فرقه میخواهد همچنان اسارت ذهنی اعضایش را داشته باشد این فرقه در جهل دوام و قوام دارد دنیای بیرون و آزاد انجماد ذهنی اعضا را از بین میبرد فرقه از اینها میترسد بخاطر این با پیش دستی میخواهد با مطرح کردن نیروی قدس و وزارت اطلاعات و سفارت ایران با شانتاژ تمامی شامورتی بازیهای خود در کمپ لیبرتی را موجه نشان دهد تا هیچ کس جرات نکند به این فرقه اعتراض کند . هر کس که اعتراض کند یعنی مزدور وزارت اطلاعات است عضو نیروی قدس است از سفارت رژیم از بغداد فرمان گرفته است و هزاران تهمت دیگر و اینها همه دروغ و دجالیت دبیر خانه شورای نا ملی مقاومت در پاریس است برای ممانعت از تماس خانواده ها با جگر گوشه و عزیزانشان در لیبرتی .

لینک به منبع : ایران ستارگان

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید