محمود سپاهی: دخالتهای پنهان

0
929

دخالتهای پنهان
محمود سپاهی ــ 02.04.2015   قرار است که دولت امریکا تعدای از جداشده گان در البانی را به امریکا بفرستد ودر تلاش است که این جدا شده ها را زودتر به امریکا بفرستند
اما سازمان مجاهدین وسران ان با دخالتهای پنهان خود میخواهند جلوی این کار را بگیرند
حال بگویید که چرا این سازمان با خروج افراد در لیبرتی مخالفت میکند چرا به بهانه های مختلف میخواهند به هر قیمت انها را در عراق بگذارند ودر چنگالهای خودشان باشند
این همان نقطه اغاز وکاری است از عواقب ان میترسد ومیداند با خروج افراد از لیبرتی همه جدا شده وجنایتها افشا میشوند
اما باز سران سازمان مقصر وبانی این کار را دولت عراق ویا دخالتهای ایران میدانند
با اینکه سازمان خودش راه را بر این اسیران بسته ونمیگذارند که به دنبال زندگی خود بروند وبا زور ونیرنگ انها را وادار میکنند که نامه هایی بنویسند که ما میخواهیم در عراق بمانیم وبمیریم
حال اگر این حرف درست است ما از اورگانهای حقوق بشری میخواهیم که خودشان شخصا دخالت کرده وبا تک تک این اسیران صحبت کنند که ایا اینها خودشان با میل واختیار خودشان میخواهند در عراق بمانند یا نه یا کسی هست که با تهدید وزور انها را وادار میکنند که این حرفها را بزنند
البته هرچند که دولت امریکا گوشش بدهکار این حرفها نیست وکاره خودش را پیش میبرد ولی باید گفت که انطرف سکه هم کسی هست که مانع زندگی شخصی اسیران در لیبرتی وهمینطور البانی میشود.

 منبع : یاران ایران 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید