مصطفی آزاد: این دفعه کج راهه هم گم شده

0
1078

اعضای شورای ملی مقاومت خودساخته رجوی دیگر آب رفته اند دیگر مصاحبه های آنها در سیمای ضدآزادی برجسته نیست اعضای باقیمانده ظاهر ا دست بقلم خوبی هم ندارند و شاید روحیه نوشتن شان کم شده چرا که مجیزه سرایی از آنان مشاهده نمی شود . عقده تضعیف های مستمر فکری و سیاسی و بزرگ شدن تدریجی فرایند اضمحلال سازمان در عراق و اروپا سازمان را در بستر تایید هر حرف ناحق !!؟؟ آنهم علیه منافع مردم ایران که زمانی برای شعارش سینه چاک می کردند پیش میبرد .

این دفعه کج راهه هم گم شده

مصطفی آزاد ــ 30.03.2015      از چند سال پیش فضای تاخت و تاز دستگاه فرقه ای مجاهدین به سمت فرار از پاسخگویی و پذیرش اشتباهات رهبری رجوی و متقابلا بدست گرفتن شلاق تهمت و افترا علیه اعضای مسئله دار و ناراضی در داخل تشکیلات چه در اشرف و بعدا لیبرتی و سپس اعضای جداشده مدعی ناگفته ها و حقایق پیش رفته است . این فضای خجالت آور و پلشت سیستم رجوی بقدری دور از هر قاعده و شرایطی تاکنون نضج و رشد پیدا کرده که موجب گردیده این سازمان تروریستی برخلاف ادعای تمام فرماندهان و مسئولان بی جربزه خود دشمن نداشته خود را گم و اینک بفکر سیبل قراردادن اعضای ریز و درشت خود باشد . کج راهه مسئولین گروهک مجاهدین در وادی نیستی ….

.. و نابودی دیگری در حال پیشرفت هست تنها مراجعه به سایت و اکانت های این افراد وابسته به گروه رجوی در فضای مجازی نشانگر این هست همه بحث تشکیلات معطوف این موضوع شده است چنان سردرگمی گریبان رجوی را گرفته که سایت فرقه مجاهدین با نشان دادن چند عکس افراد سراپا سیاهپوش داعش در عراق !! از آنان با عنوان ارتش آزادی سوریه نام میبرد . اعضای شورای ملی مقاومت خودساخته رجوی دیگر آب رفته اند دیگر مصاحبه های آنها در سیمای ضدآزادی برجسته نیست اعضای باقیمانده ظاهر ا دست بقلم خوبی هم ندارند و شاید روحیه نوشتن شان کم شده چرا که مجیزه سرایی از آنان مشاهده نمی شود . عقده تضعیف های مستمر فکری و سیاسی و بزرگ شدن تدریجی فرایند اضمحلال سازمان در عراق و اروپا سازمان را در بستر تایید هر حرف ناحق !!؟؟ آنهم علیه منافع مردم ایران که زمانی برای شعارش سینه چاک می کردند پیش میبرد . نتانیاهو سر توقف نتایج احتمالی مثبت مذاکرات هسته ایران با اروپا و امریکا حرف میزند و آنگاه زودتر از روزنامه هارتص تل آویو سازمان با خوشحالی آن را باز انتشار می کند . کسی نیست به مسعود رجوی بگوید که آقاجان !! واقعا شما سالهاست به رضایت نفس پلیدتان رسیده اید که در همان کتاب تبیین جهان خودتان آن را آغاز سقوط می نامیدید . شما به واقع عبارت و عینیت شکنجه گران امروز را با طرح و تجسمی احمقانه تحقق بخشیده اید . خانواده فلان فرد فریب داده شده در ترکیه و سایر کشورهای همجوار و هوادار سابق گرفته تا پدرو مادر فلان سرباز و درجه دار و افسر سابق ارتش و اسیری نزد شما نیست که روزانه هزاران بار شما را بی وجدان و دجال ننامد . دیگر همایش کلیشه ای و اجاره ای برلین و قرطی بازی های سیاسی مریم قجر نیز نجات بخش این روزهای درمانده شما نخواهد بود . ایکاش کمی به فضای واقعی و اجتماعی مردم ایران و جوانان و دانشجویان دسترسی داشتید می دانستید که دیگر سالهای ۵۸ و ۶۰ نیست و سر مردم کلاه نخواهد رفت . البته مبلغین ناامید و مرتبط شما با داخل کشور این حرفها را بدور از فشارهای تشکیلاتی شما در درون حتما می پذیرند . قبول کنید که اینک بعد از سی سال نتوانسته اید فقط چهارسطر سر نفی مبارزه مسلحانه و ترور و خشونت !! علیرغه هر بازی سیاسی غلط تان بیانیه ای منتشر کنید . و حال بدرستی نمردیم و فهمیدیم که شهر پاریس و کنار رود سن و اورسورواز هم میدان جنگ و البته صحنه وطنفروشی و آبرو فروشی است . ایکاش ارزش اش را داشت تا برایتان بگویم برعکس دیدگاه تنگ و تاریک شما هر کس که زیر رهبری و بیرق شما نیست صاحب شرف و انسانیت است . رو کردن کپی صفحه پاسپورت خانم بتول سلطانی و نامه یک سطری و جعلی آقای همایون کهزادی مبنی بر تشکر از شما !! دردی از شما را دوا نمیکند بعبارتی دوران استناد به نمایش دستخط های جعلی و غیر واقع پایان رسیده است . رسوبات دوران جاهلی و زمان صدامی دیگر مشکل گشای رفتارهای هیستریک شما نمیتواند باشد . بنظرم چنان کجراهه تان هم گم شده که بلاهای بیشماری را ناخوداگاه بسوی خود هدایت می کنید .

مصطفی آزاد

وبلاگ قاصد

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید