الف ـ مینو سپهر:مریم رجوی درجمع کرایه ای ها واجاره ای ها دربرلین چه گفت ؟

0
1476

گرچه پوشش این گردهمایی ” روز زن ” بود ولیکن سخنان مریم وسخنرانان اجاره ای امریکایی _ اروپایی پیرامون چند مسئله دور می زدکه عبارت بودند از >> مخالفت فرقه رجوی با گفتگوهای ۵ + ۱ _ هراس ووحشت این گروه از شکست ” زامبی های داعش درعراق _ التماس و درخواست برای نگاهداری بقایای بیمار وکهنسال این گروه درعراق و درنهایت اعتراض به بی محلی ها وتنفر ایرانیان و جهانیان به این ” فرقه تبهکار تروریستی ” _سخنان مطرح شده دراین نمایش هیچ ربطی به حقوق زنان نداشت چراکه مریم رجوی درزمره ” زن ستیز ترین ” زنان دنیاست _

مریم رجوی درجمع کرایه ای ها واجاره ای ها دربرلین چه گفت ؟
مریم رجوی _ سخنرانان کرایه ای _ شرکت کنندگان اجاره ای و نمایش برلین ( بخش دوم )
الف ـ مینو سپهر     مقدمه _ درروز ۷ مارس مریم رجوی گوزیده ی مقاومت یواشکی خودرا به برلین رساند تا درحضور ۲۵۰۰ نفر ازجمله تعدادی سخنران اجاره ای وشرکت کنندگان کرایه ای با آن صدای “غاز ” مانندش ” جیغ وداد ” کند _ این مراسم تحت نام ” زنان وبردباری ” برگزار گردید _ برای این مراسم مشتی مواجب بگیر فرقه و تعدادی زن چماقدار بیکار وبیعار از گوشه وکنار جهان + تعدادی پناهجوی المان و اتریش وبلزیک وهلند و تعداد قابل توجهی از دانش اموزان لهستانی و دیگر کشورهای اروپای شرقی اجاره شده بودند _ دراعلامیه تبلیغی این گروه برای جذب سیاهی لشگرچنین نوشته شده ” سفر دوروزه به بر لین _ دیدار از دیوار برلین + شرکت درروز زن به همراه کیک وساندیس _ با وسیله آمد ورفت فقط ” ۱ یورو ” وجنین بود که حدود ۲۰۰۰ نفر از جوانان اروپای شرقی برای گذراندن ۲ دوز در المان به شهر برلین و سالن سخنرانی آورده شده بودند_ گرچه پوشش این گردهمایی ” روز زن ” بود ولیکن سخنان مریم وسخنرانان اجاره ای امریکایی _ اروپایی پیرامون چند مسئله دور می زدکه عبارت بودند از >> مخالفت فرقه رجوی با گفتگوهای ۵ + ۱ _ هراس ووحشت این گروه از شکست ” زامبی های داعش درعراق _ التماس و درخواست برای نگاهداری بقایای بیمار وکهنسال این گروه درعراق و درنهایت اعتراض به بی محلی ها وتنفر ایرانیان و جهانیان به این ” فرقه تبهکار تروریستی ” _سخنان مطرح شده دراین نمایش هیچ ربطی به حقوق زنان نداشت چراکه مریم رجوی درزمره ” زن ستیز ترین ” زنان دنیاست _این زن سالخورده وبیمار درسرکوب زنان عضو فرقه _ خارج کردن رحم وتخمدان صدها زن و ازدواج و طلاق اجباری وحرمسراسازی ” در اشرف سابق نقش وسهم داشته است _ بنابراین باید به هدف اصلی این نمایش پرهزینه وبی نتیجه نگاه نمود _ یاوه گویی ها وحیغ وداد وآه وناله و التماس ودرخواست های این زن تروریست تنها یک هدف را دنبال می کند وآن اینکه ” چون مسعود گفته من اپوزسیون مقاومت هستنم “(؟!)_ …………..ادامه بخش نخست
تشکر مریم از نمایندگان تروریست های داعش _ بوکو حرام _ جبهه النصره و
مریم : من از شرکت همه نمایندگان سازمان های پیشرو انقلابی دراین گردهمایی تشکر می کنم _ مخصوصا از خواهر طاطا ( داعش ) خواهر خولی دنیا ( النصره ) _ ضعیفه بابا( بوکوحرام ) _ وکاکدا ریکا _ ویدا طالبا _ لیندا گایا _ مگدا ریکا _ هانی سومالیا _ رانجا کوما و همچنین تشکرمخصوص دارم از سرهنگهای بازنشسته فیلیپس _ شیلتون ومارتین..
بلی خواهران همه زنان دنیا از جمله سازمان های حامی زنان باید تجربه ما از ساختن ” زنان پیشرو انقلابی ” دراشرف سابق درس بگیرند _ حال ببینیم که مسعود مشخصات یک زن آزاده و پیشرو را چگونه در ” نشست حوض ودیگ وسه پایه ” تعریف کرده است
اول اینکه ” زن پیشرو” باید به مقاومت ما بپیوندد
دوم اینکه _ از شوهرش جدا شود وحلقه اش را تحویل ما بدهد تا ما با از آن گردنبند طلا باعکس مسعود بسازیم تا مسعود درمراسم ” کابین مسعود ورقص رهایی ” تحویل زنان متحول شده واشرف نشان بدهد
سوم اینکه _ زن آلنرناتیو ورهاشده نباید رحم وتخمدان داشته باشد وبهمین منظور خواهر نفیسه بادامچی با دستهای خودش همه را بدون هیچ دردی می کشد بیرون تا زنان کامل اشرفی ” تولید گردد
چهارم_ اینکه زن اشرف نشان انقلابی باید بدون شوهر وپدرومادر وخواهر وبرادر باشد _ چون بنابر تعریف مسعود همه اعضای خانواده ها ” مامور اطلاعات ” هستند وممکن است آنها را فریب داده به خانواده بازگردانند
پنجم اینکه _ زن مجاهد اشرف نشان پیشرو باید بی کس وکار وبی امید و از دنیا بر یده باشد
ششم اینکه _ زن اشرف نشان باید مثل اسب عصاری ” از صبح تاشب مشغول کار بو.ده ودور خودش بگردد
هفتم اینکه _ زن انتی تز انقلابی باید فقط گوش بفرمان بوده و سئوال حتی درذهنش نقش نبندد
هشتم اینکه _زن مجاهد اشرف نشان بایدهرروز درعملیات جاری وهرهفته درغسل هفتگی شرکت کرده و فکت بخواند و درباره ” بند جیم ” ذهنی خود توضیح بدهد
نهم اینکه _ زن اشرف نشان باید فقط وفقط به مسعود و” بردن من به تهران” ظرف سه روز فکر کند
ودهم اینکه _ زن مجاهد انقلابی جهت حفاظت از خود ورهبری باید بی نهایت کودن ونا آگاه ” و جاسوس وخبرچین بوده وفقط وفقط به چگونگی اجرای “فرمان های تشکیلاتی _ بیاندیشد
حالا ممکنه برخی از مماشات گردان بپرسیند این گونه “تحفه ها ” را درکجا می توان پیدا کرد ؟ .من جواب می دهم در لیبرتی ما حدود ۶۰۰ عدد از این گوسفندان کولونی شده را تربیت کرده و دراختیار داریم
بهمین دلیل مماشات اصرار دارد که ما بعد از اشرف لیبرتی را هم بدهیم _ اینها می خواهند پای این زنان بی کس وکار رهبری به دنیای فاسد آزاد بازشود تا همه انها جذب اطلاعات گشته به میان کس وکارشان بروند _ زکی _ کور خوندین
من درهمیبن جا برای صدمین بار از شورای امنیت درخواست می کنم بالای کمپ لیبرتی پرچم سازمان ملل _ امریکا واسرائیل نصب کرده و کمپ را منطقه پروار ممنوع ” شناخته و با اعزام ۲۰۰/۰۰۰ کلاه آبی ازآن حفاظت نمایند
می دانید چرا این درخواست را داردم ؟ چون تنها در انجاست که ۶۰۰ زن الترناتیو _ سمبل _ پیشرووالگوی کامل زنان درجهان زندگی می کنند _اینها همانند آثار باستانی و عتیقه و بقایای دایناسورها می مانند ومجمع عمومی سازمان ملل _ کنگره امریکا و کنست اسرائیل باید فورا برای حمایت وحفاظت از این زنان نادر وکمیاب ” تشکیل جلسه بدهند ..
………………….
دراینموقع چند زن پرچم به دست بلند شدند وباهم خواندند >>> ای مریم پریشان _ ای عاشق بادمجان_ غصه نخور بابا م جان_ بالاخره یه روزی _ با بولتن ورودی جان _ توخواب وتوی رویا _ می بریمت به ایران _
سپس مریم درمیان کف زدن های تماشاجی های اجاره ای از روی سن آمد پائین و برگزار کننده گردهمایی پشت میکروفون قرار گرفت وگفت _ ممنون که تحمل کردید _ همین الان درب دستشویی ها برای شاشیدن بازخواهند شد ولی همانگونه که هنگام ورود توضیح دادم درب های خروجی تا پایان مراسم قفل هستند و هرکس بخواهد خارج شود ضمن پرداخت ۵۰ یورو باید درنشست عسل هفتگی ومراسم عملیات جاری خواهر نسرین بعنوان مضنون به نقشه ترور خواهر مریم شرکت کند حالا مثل بچه آدم صف ببندید تا به شما ” کیک وساندیس ” میان برنامه داده شود
……………………………………………………………………………………..
گزارش هزینه گردهمایی برلین وجمع بندی توسط خواهر نسرین
مریم : ای نسرین الاغ ان دماق خشک شده اون صورت حساب گردهمایی برلین رابیار بخوان ببینم چقدر تمام شد ؟
خواهر نسرین _ فداتون شوم می خوانم ولی عصبی نشوید ها براتون خوب نیست
۱ _ هزینه سفرما با سه عدد هواپیمای چارتر رفت وبرگشت ۴ روزه جهت خدمه وکلفت ها ونوکرها _ شد ۲۸۰/۰۰۰ یورو_
۲ _اجاره سالن با نور پردازی شده ۶۰۰/۰۰۰ یورو
۳ _ هزینه اجاره هتل شما و خدمه جمعا شد ۱/۴۰۰/۰۰۰ یورو
۴ _ هزینه حفاظت المانی ها از مراسم شد ۲۰۰/۰۰۰ یورو
۵ _ هزینه ۴ تاسرهنگ امریکایی شد جمعا ۸۰۰/۰۰۰ یورو
۶ _هزینه ۲۰۰۰ نفر محصل وپناهجو ی افریقایی _ اروپای شرقی جمعا با کیک وساندیس شد یک ملیون یورو
۷ _ هزینه سفر ودستمزد ۱۸ نفر امریکای واروپایی بارنشسته شد جمعا ۱/۲۰۰/۰۰۰ یورو
۸ _ هزینه ۴۵ زن اشرف نشان حقوق بگیربیکار از اروپا وامریکا وکانادا و بقیه جاها شد جمعا ۹۰۰/۰۰۰ یورو
۹_ هزینه تبلیغ مراسم در اروپا شد ۵۰۰/۰۰۰ یورو
۱۰ _هزینه انعکاس دررسانه ها شد حدودا ۶۰۰/۰۰۰ یورو
۱۱ _ هزینه پرچم وپلاکارت و اعلامیه وبنر تبلیغاتی شد ۴۰۰/۰۰۰ یورو
۱۲_ دستمزد وهزینه بتاکور _ خولی _رانجا _هانی _ ویدا _ لیندا _ ماکدا _ نجما _ ضعیفه شد جمعا ۱/۳۰۰/۰۰۰
۱۳ _ سایر هزینه ها حدود ۱/۴۰۰/۰۰۰
که جمعا می شود حدود ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ (ده ملیون یورو )
مریم : بنظر تو کودن گران درنیامد ؟ نتیجه وجمع بندی
نسرین : ما تا آنجا که توانستیم صرفه جویی کردیم ولی همین قدر شد _ تازه نظافت سالن بعد از مراسم را هم من ودیگر کلفت ونوکر ها انجام دادیم که هزینه نداشته باشد
.اما جمع بندی _ مراسم خوب بود _ به همه کیک وساندیس رسید _ شما خوب جیغ زدی تاثیر گذار بود _ ولی متاسفانه هیچ یک از رسانه های مماشاتگر به جز رادیو فردا _ صدای امریکا ورادیو اسرائیل ومن وتو پوشش ندادند وتازه اینها هم برای یک گزارش کوتاه پس از درخواست والتماس کلی پول گرفتند
مریم _ من چطور بودم خوب ظاهرشدم ؟ سخنرانی ام خوب بود ؟ توجه می کردند ؟ حادثه وحرکت مشکوکی ندیدید ؟
نسرین _ جیغ وداد کشیدنتون خیلی خوب وتاثیر گذار بود _ لباستون هم که عالی بود کور بشه فرح دیبا _ ولی شرکت کنندگان چون نمی فهمیدند شما چه می گویی هیچ حرکتی نمی کردند و همین جوری مات مثل کر ولال ها ساکت نشسته بودند
البته چند نفر که فکر کنم مامور اطلاعات بودند داخل نمی دونم کجاشون موبایل قایم کرده وبه داخل آورده ودرسالن مشغول عکس وفیلم گرفتن بودند که دستگیر شدند _ آلت جرم مصادره شد و خودشان راهم من شخصا برایشان علمیات جاری و غسل هفتگی برگزار کردم _راستی ببخشید ها نظر کلی خودتون درباره مراسم چه بود ؟
مریم : من که با تمام وجودم زور زدم وجیغ کشیدم اونقدر که مجبور شدم میان برنامه لباس زیرم را عوض کنم
ولی از تماشاچی های کرایه ای راضی نیستم همین جور بی حرکت نشسته بودندو باهم حرف می زدند _ در جمع بندی کلی باید بگویم گند زدیم واینهمه دلارهای سید الرئیس رابی خودی وبی نتیجه خرج کردیم
پایان _ درنوشته آتی ماجرای ” چهارشنبه سوری سناتوری ” توهم آلود فرقه رجوی را مورد بررسی قرار خواهم داد
الف .مینوسپهر ۲۰۱۵/۰۳/۱۸

لینک به منبع
لینک به قسمت اول

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید