سعید سلطانپور: ایا نشکیلات تورنتوی مجاهدین در وزارت اطلاعات نفوذ کرده اند یا…

0
1040

لطفا تکلیف خودتان را روشن کنید . تکلیف جامعه ایرانی در کانادا با مجاهدین بدلیل حضور در عراق – در سرکوب مردم عراق در کنار صدام حسین در شکنجه و کشتن سربازان ایرانی در جنگ – در سرکوب کردهای عراق در جریان قیام علیه صدام – در حمایت و همکاری با باقی ماندگان صدام بعداز اشغال عراق – همکار ی و حمایت همه جانبه سیاسی ازداعش – همگاری با اسرایل در تروردانشمندان هسته ای ایران – در تهدید به مرگ منتقدان و مخالفان سازمان خشونت طلب و غیر دمکراتیک مجاهدین در کانادا – بدلیل تفرقه در جامعه ایرانی – بدلیل تسلط غیر دمکراتیک در کنگره ایرانیان در سال ۲۰۱۲ و انجمن سابق ایرانیان در دهه ۹۰ و….. روشن است

ایا نشکیلات تورنتوی مجاهدین در وزارت اطلاعات نفوذ کرده اند با وزارت اطلاعات در تشکیلات مجاهدین ( تورنتو ) لطفا اطلاع رسانی کنید

سعید سلطانپور ــ 15.03.2015   خانم مینا فدوی در جریان تصرف غیر اخلاقی و سیاسی مچاهدین در چهارشنبه سوری ریچموند هیل در مکاتباتشان از عنوان بنگاه معاملات ملکی تاپ چویس ریلتور استفاده کرده اند . من دو بار در ای میل خواستار روشن شدن در این موضوع شدم که تا کنون جوابی دریافت نشده است .

اینکه خانم فدوی چه تفکر سیاسی دارند موضوع ما نیست سوال ما این است چگونه خانم مینا فدوی با اقای علی وکیلی از طیف مجاهدین خلق در تورنتو و کانادا ارتباط نزدیک و همکاری دارند و بنابر شینده ها ایشان چند ماه پیش به ایران سفر کرده بودند ؟ د رحالیکه سفر به ایران را حق هر شهروندی می دانم ایا درست است که ایشان به ایران سفر می کنند ؟

آپا می شود با مجاهدین در ارتباط بود و به ایران سفر کرد ؟

ایا مجاهدین د رجمهوری اسلامی نفوذ کرده اند یا برعکس ان درست است و وزرات اطللاعات به تشکیلات مجاهدین نفوذ کرده است ؟

چگونه سفر به ایران برای همه کار بد و مزدوری جمهوری اسلامی است ولی برای اعضای و هواداران مجاهدین خلق سفر به ایران و عراق و اسراییل هیچ اشکالی ندارد ؟

خانم کتی فدوی در شرکت لونا اینترنشنال متعلق به اقای علی وکیلی کار می کنند . شرکت لونا اینترنشنال در مقطعی از حامی مالی مراسم جمع اوری کمک مالی اقای مریدی نماینده لیبرال ریچموندهیل بوده است ؟

لطفا تکلیف خودتان را روشن کنید . تکلیف جامعه ایرانی در کانادا با مجاهدین بدلیل حضور در عراق – در سرکوب مردم عراق در کنار صدام حسین در شکنجه و کشتن سربازان ایرانی در جنگ – در سرکوب کردهای عراق در جریان قیام علیه صدام – در حمایت و همکاری با باقی ماندگان صدام بعداز اشغال عراق – همکار ی و حمایت همه جانبه سیاسی ازداعش – همگاری با اسرایل در تروردانشمندان هسته ای ایران – در تهدید به مرگ منتقدان و مخالفان سازمان خشونت طلب و غیر دمکراتیک مجاهدین در کانادا – بدلیل تفرقه در جامعه ایرانی – بدلیل تسلط غیر دمکراتیک در کنگره ایرانیان در سال ۲۰۱۲ و انجمن سابق ایرانیان در دهه ۹۰ و….. روشن است .

با سلام اقای پارسا -خانم فرنودی

دومین درخواست درمورد روشن کردن موضع تاپ چویس ریلتی در مورد همکاری و حمایت از مراسم سیاسی چهارشنبه سوری ریچموندهیل که توسط افراد وابسته به سازمان مجاهدین در ۷ ۱ مارچ ۲-۱۵برکزار می شود

ایا موسسه شما از این موضوع اطلاع داشته است ؟ ایا موسسه شما سیاسی هست ؟ زیرا در این ۱۰ سال گذشته که چهارشنبه سوری درتورنتو و مل لست من و ریچموندهیل به صورت فرهنگی برکزار می شده ست شما و یا موسسه متبوعتان حمایت مالی نکرده اید لطفا در این مورد اطلاع رسانی کنید . من قصد انتشار انرادارم و می خواستم نظر دیگر قضیه که شما و موسسه تان می باشد را هم برای جامعه ایرانی داشته باشم

با تشکر

سعید سلطانپور

خبرنگار -برنامه راه حل

منبع : کانون بیان

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید