سیروس غضنفری: تحلیلی از حال و آینده سازمان ( قسمت ۱)

0
1298

رجوی دراین مورد نقش آن شیاد همه چیزدان را بازی میکند که روزی به سیاه چادرهای چوبانان بیسواد درییلاق ها رفته وادعای پیش بینی هر حادثه را کرد که یکی ازاین چوپانان عروس خود را که حامله بود به وی نشان داد وگفت که پیش بینی کند که فرزند او دختر یا پسر خواهد بود…

تحلیلی ازحال وآینده سازمان ( قسمت ۱)

سیروس غضنفری ــ 09.03.2015    سازمان تا امروز که درعراق مانده از اشرف به لبیرتی انتقال یافته والان نمی خواهد لبیرتی را به هر قیمتی از دست بدهد به خاطر حفظ روحیه نیروهای دربند واسیرشده ها وهواداران که الان هنوز به آن مبلغ های داده شده از طرف سران فرقه چشم دوختند درکنار آنها هستند و به همین خاطر بود که سال گذشته توانست از تمام نیروها بعداز نشست های درونی تعهد بگیرد که تا شهریور ۹۲ درایران که حتما مثل انتخابات ۸۸ یک نافرمانی اجتماعی خواهد شد، بمانند وچون نفرات موجود هم کم وبیش سال ۸۸ را تجربه کرده بودند با پذیرش تحلیل رجوی تن به امضای تعهد دادند.

اما شرایط منطقه و ایران در نقطه ای است که اگر یک سیاسی کار نتواند واقعیت و دروغ را از هم جدا کند خواه ناخواه با تحلیل فعلی رجوی همسو خواهد شد، اگر چه درایران انتخابات ۹۲، نوعی حماسه سیاسی خلق شد، اما از آن سو درداخل کشور چندین نفرموضع مخالف گرفت و این برای گروهی مثل سازمان یک وسیله ی تبلیغاتی بشمار میرود.

از یک طرف مثلا مخالف خود را می ترساند واز طرف دیگر آن کسانی که تناقض دارد را با خود دردرون تشکیلات همسو می کنند که اگر به ایران بروید چه ها….. خواهد شد.

اینکه مثلا مجلس به آقای نجفی رای اعتماد نداد برگ برنده ای می باشد برای رجوی چرا ؟ این امر ساده خوراک این گروه در درون تشکیلات شده بوده من موقعی که با جدا شده ها صحبت می کردم رجوی ورهبران موجود در لیبرتی تلاش می کردند که با پیش کشیدن این وقایع کم اهمیت ، به نیروهای اسیر دردست خود القاء کنند که شروع شقه وقهر است در داخل حکومت وبا این نوع حرف ها مجدداً از نیروهای خود تعهد دریافت کرده تا فرصت دهند راه سوم برای آنها باز شود. آقای رجوی به نیروهای خود از راه سوم چیزی نگفته است واین شگرد رجوی است که همیشه یک حرف مبهم می زند اگر درآینده یک اتفاق در کشور روی داد بگویم اگر یادتان باشد من راه سوم را گفته بودم والان آن را با این حرکت شروع شده است .

رجوی دراین مورد نقش آن شیاد همه چیزدان را بازی میکند که روزی به سیاه چادرهای چوبانان بیسواد درییلاق ها رفته وادعای پیش بینی هر حادثه را کرد که یکی ازاین چوپانان عروس خود را که حامله بود به وی نشان داد وگفت که پیش بینی کند که فرزند او دختر یا پسر خواهد بود.

این شیاد به عروس گفت که برود وبرگردد که اوهم چنین کرد و شیاد فریبکار سرش را به نشانی تعجب تکان میداد ومنتظرین را جان بسر میکرد که بالاخره یکی به حرف آمد و درخواست جواب کرد که قهرمان داستان ما گفت که به مورد عجیبی برخورده است چرا که رفتن این خانم جوان نشان میدهد که بچه ی داخل شکمش پسر است و حرکاتش دربرگشتن نشان دختر بودن بچه را میدهد ومن مانده ام که چه بگویم!

حادثه ی کم نظیر روزگار دراین مورد اتفاق افتاد و این عروس خانواده دوقلو زایید: یک پسر ویک دختر!

بدین ترتیب این شیاد دوره گرد شهره ی محل شد وچه انعام ها واتحاف ها که دریافت نکرد وچگونه به مرد ثروتمند ی تبدیل شد!

اما رجوی اقبال این شیاد دوره گرد را نداشته است!

ماجرای دیگری هم برای حسن صباح باهوش اتفاق افتاد که بدین قرار بود کشتی ای که اودرکنار دیگران مشغول سفر دریایی بود، دچار توفان شد و میرفت که غرق شود.

دراین میان ساکنین کشتی ازحسن صباح درخواست کردند که چاره ای بیاندیشد که او بعد ازتعللی به کشتی فرمان داد غرق نشود که اتفاقا چنین هم شد وبر رتبه ی حسن صباح بارها افزود.

یکی ازهمراهان او که عاقل مردی بود به حسن صباح گفت که چگونه جرات این ریسک را کرد که جواب شنید حیلی آسان. یا کشتی غرق میشد که کسی باقی نمی ماند بگوید حسن صباح نتوانست کاری بکند ویا نمی شد که برمریدان من افزون میگشت که چنین هم شد.

رجوی ازاین شیوه ها بهره ی وافری میبرد که البته توفیقی درسطح تصاحب زنان مردم واسیر کردن چند هزار نفر رادارد که گند همه ی این اعمال درآمده وخوش شانسی حسن صباح و آن دوره گرد شیاد را نداشته است!

همیشه در سازمان این رسم بوده که برای خاموش کردن تضاد های درون تشکیلاتی از اتفاق های داخل کشورسوء استفاده می کنند وچون نفرات درآن حصار بسته زندگی می کنند به رسانه و… دسترسی ندارند، به آن بزرگ نمایی ها که انجام می شود خود بخود در درون تشکیلات باور پیدا می کنند واین چکش دست سران فرقه برای زدن به نفرات پاسیو این سازمان می شود.

امروزه مسئله داعش هم بمیدان آورده شده است. قبلاً در سوریه بود والان در کشور عراق ودولت ایران هم ازهمان روز اول به دولت عراق ( بدون درنظر اینکه این کمک درکدام منطقه ی قومی ومذهبی عراق است ) کمک کرد.

این تحرکات مثبت دولت، ایران را به کشوری تعیین کننده درمنطقه سوق داد واز طرفی این حرکت یک پیام آشکار سیاسی به همسایه های ایران داد که یعنی در روزهای سخت درکنار شما هستم.

اما رجوی تحلیل وارونه ای ازاین مسائل برای نیروهای تحت امرش میکند. چون نمی تواند به واقعیت اذعان کند که کیش شخصیت اش اجازه نمیدهد در مقابل نفرات در بند بگوید که من تا به امروز سر تحلیل های خودم اشتباه کردم !

ادامه دارد. سیروس غضنفری عضو نجات یافته ی ازفرقه ی رجوی

لینک به منبع

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید