حسن پیرانسر: انشعاب از قید و بندهای فرقه ای و تروریستی جای تبریک و تهنیت دارد

0
652

جدایی و انشعاب از فرقه ای تروریستی و بسته در دنیای آزاد و مدرن امروز یک عمل شجاعانه و مثبت ارزیابی شده و ماهیت پلید و خطرناک اینفرقه را هر چه بیشتر در معرض افکار عمومی افشا میکند و بهمین دلیل رهبران اینفرقه خطرناک و تروریستی دستور قتل منتقدین و اعضای جدا شده را در دستور کارخود قرار داده است…

انشعاب از قید و بندهای فرقه ای و تروریستی جای تبریک و تهنیت دارد

حسن پیرانسر ــ 07.03.3015     انشعاب و جدایی آقایان قربانعلی حسینژاد ، عیسی آزاده، و داوود باقروند ارشد را تبریک عرض میکنم و امید وارم که این انشعاب و جدایی آنهم در سطوح فرماندهی سازمان مجاهدین راه را برای آزادی و جدایی اعضای گرفتار و سرگردان اینفرقه خطرناک هموار کند و الگویی برای سایرین شود

بله آزادی و جدایی از قید و بندهای فرقه ای که انسان را از یک مبارز تبدیل به یک انسان مچاله و له شده میکند در خور تبریک و تهنیت است انسانهایی که روزی با عواطف پاک و صادقانه قدم به میدان مبارزه گذاشتند تا به آرمانها و اهداف خود که دمکراسی و آزادی بود جامه عمل بپوشانند ولی خود روحأ و جسمأ گرفتار ایده الوژی و افکار فرقه گرایانه که از رهبری نوین اینفرقه سرچشمه میگرفت شدند و نه تنها به آن آرمانها و اهداف پاک و انسانی خود دست نیافتند بلکه هر آن چیزی را که داشتند از دست دادند و بجای سرشاری و شعف دچار افسردگی و انفعال و سرخوردگی در مناسبات فرقه ای شدند بطوریکه تعدادی به زندگی خود در درون این مناسبات پایان دادند و خود را اینگونه از قبول قید و بند های فرقه ای نجات دادند.

جدایی و انشعاب از فرقه ای تروریستی و بسته در دنیای آزاد و مدرن امروز یک عمل شجاعانه و مثبت ارزیابی شده و ماهیت پلید و خطرناک اینفرقه را هر چه بیشتر در معرض افکار عمومی افشا میکند و بهمین دلیل رهبران اینفرقه خطرناک و تروریستی دستور قتل منتقدین و اعضای جدا شده را در دستور کارخود قرار داده است

با تبریک مجدد به این آقایان و به امید رهایی همه اعضای گرفتاردر ایده الوژی و افکار فرقه گرایانه رجوی

منبع : ایران اینترلینک

بروکسل فوریه 2015اعلام مواضع گروهی از اعضا و کادرهای قدیمی سازمان  در پارلمان اروپا

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید