منصورنظری:حمایت و پشتیبانی از جدائی و انشعاب با سابقه ترین افراد سازمان مجاهدین

0
1057

همچنین باید گفت که این انشعاب پاسخی است به انحراف رهبری که سالهاست با اعمال خشونت طلبانه چه در بیرون و چه در درون سازمان به جای تحقق ازادی و دمکراسی بدنبال دیکتاتوری از نوع جدیدش بود و در این مسیر چه بسیار خونهائی که به ناحق بر زمین ریخت و چه خانواده هائی که از هم گسست و نابود شد و …. و پاسخ او همین است جدائی و انشعاب …

حمایت و پشتیبانی از جدائی و انشعاب با سابقه ترین افراد سازمان مجاهدین

منصور نظری ــ 05.03.2015   در چند روز گذشته از طریق رسانه ها مطلع شدم که تعدادی از افراد با سابقه سازمان مجاهدین اقایان داود باقروند و عیسی ازاده و قربانعلی حسین نژاد در نشست و کنفراس خود در ژنو بطور رسمی از سازمان مجاهدین جدا شده و اعلام انشعاب از ان سازمان کرده اند .متن بیانیه نفرات جدا شده و منشعب شده را میتوان صدای اعتراض تمامی جداشدگان از سازمان مجاهدین دانست صدای اعتراضی که تمامی جداشدگان هر کدام به سهم خود پیش از جدائی به اطلاع مسعود و مریم رجوی رسانده اند هر کدام از ما که در درون سازمان مجاهدین بودیم بارها و بارها به مناسبات حاکم بر سازمان مجاهدین اعتراض کرده ایم و بجای پاسخ سرکوب شده ایم بجای پاسخ به چرائی ها معترضین مورد بدترین اهانت ها دشنام ها قرار گرفته اند و تعدادی نیز به شیوه وحشیانه ای مورد تعرض جسمی قرار گرفته و به زندان انداخته شده اند و تعدادی نیز در همان زندان ها کشته شده اند .در پاسخ به این همه سرکوبگری جدائی و انشعاب حقیقی ترین راه بوده و هست و به همین خاطر باید گفت صدای این دوستان جدا شده و منشعب شده صدای همه جداشدگان از سازمان مجاهدین است

همچنین باید گفت که این انشعاب پاسخی است به انحراف رهبری که سالهاست با اعمال خشونت طلبانه چه در بیرون و چه در درون سازمان به جای تحقق ازادی و دمکراسی بدنبال دیکتاتوری از نوع جدیدش بود و در این مسیر چه بسیار خونهائی که به ناحق بر زمین ریخت و چه خانواده هائی که از هم گسست و نابود شد و …. و پاسخ او همین است جدائی و انشعاب .

با امید به اینکه این انشعاب و جدائی راه نجات بسیاری از دیگر دوستانی باشد که همچنان در چنبره فرقه رجوی گرفتار هستند .تا اینکه روزی خود بتوانند بر سونوشت خویش تصمیم بگیرند و مسیر زندگی خود را خود انتخاب کنند و نه اربابانی که هیچگاه در غم و رنج انها شریک نبوده اند . به امید چنین روزی


بروکسل فوریه 2015

متن سخنرانی آقای حسین نژاد در پارلمان اروپا

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید