محمد کرمی :کنکاش و تحلیل پیام ۱۱ ابان ۱۳۹۳مسعود رجوی و …قسمت پنجم

0
858

مگر اقای مسعود رجوی شما در نشست اخر نگفتید : این اخرین شانش ما است این بار من و مریم پیشاپیش همه حرکت خواهیم کرد. اینبار با همه دفعات تفاوت دارد. این شرایط تاریخی است که سالیان در انتظارش بودیم ودیگر قابل تکرار هم نیست . میرویم یا پیروز می شویم ،یا همگی کشته می شویم .

کنکاش و تحلیل پیام ۱۱ ابان ۱۳۹۳مسعود رجوی و اشکار کردن دورغ های پنهان آن :قسمت پنجم

مسعود رجوی ادعا دارد که ارتش ازادیبخش با کسی شوخی ندارد . دقیقا این طور است و باکسی شوخی ندارد ، اما الت دست این و آن است . الت دست هرو اجنبی که بخواهد عرب باشد ای غیره عرب مهم نیست هرکسی بیشترین دلار ها را بدهد الت دست انها هستند . نزدیک ۳۵ سال با سازمان مجاهدین بودم ، این حرف ها به قواره مجاهدین نمی خورد !مگر در عملیات فروغ نرفتید از انجائی که پشتیبانی هوائی و توپخانه صدام قطع شد زمین گیر شدید . مگر بعد از مرگ اقا ی خمینی اعلام اماده باش نکردید اقای مسعود رجوی؟ بنا به گفته خودتان فرصت طلائی پیش نیامده بود که مملکت صاحب نداشت پس چه کسی اجازه نداد که حرکت کنید واز این فرصت طلائی شما استفاده کنید ؟ در سال ۱۳۷۰ عملیات مرواید بود از همه بابت شرایط آماده بود چه بلحاظ روحی وروانی ، چه بلحاظ نظامی که در اوج امادگی بودید ، با انواع و اقسام زرهی ها وهوانیروز . شما که اقدام به سرکوب کردها کردید و از شمال دیالی آنها را پس راندید ، چرا نتوانستید یا نخواستید که از مرز عبور کنید ؟ چه کسی اجازه نداد که از مرز رد بشوید ؟ در نشست دی ماه ۱۳۸۱ اخرین نشست عمومی که به همراه مریم قجر بودید و کل نفرات ارتش ازادیبخش بودند مگر نگفتید که اگر بخواهد جنگ بشود ما میرویم در مرزها می خوابیم . در بهمن ما ه شما تمامی مجاهدین را در نزدیکی مرز در کوه ها جای دادید. در همان نشست اخر مگر بیان نکردید که اگر به سمت قرارگاه های ما شلیک شود یا به سمت نیروهای ما شلیک شود ما به سمت ایران سرازیر می شویم ، همچین گفتید اگر قرارگاههای ما هدف قرار گرفت یکان ها بدون فرمان من آتش به اختیار به سمت ایران بروید و از مرز عبور کنید . اگر به ما حمله ای نشد پس از جنگ ما به سمت ایران حرکت می کنیم ؛ اگر نگذارند با سلاح های سنگین و توپ و تانک هایمان برویم با سلاح سبک خود می رویم . به امریکائی های که سرراهمان سبز بشوند می گویم ( ای وانت گو هوم ) ما می خواهیم برویم خانه مان اینجا دیگر کاری نداریم .

اقای مسعود رجوی دید در سال ۱۳۸۲ چندین بار به قرارگاه های شما بمب باران شد و ستاد فرماندهی شما با خاک یکسان شد . چند ده بار به ستون های زرهی شما حمله شد . نزدیک ۴۰ نفر از اعضا و فرماندهان مجاهدین در جنگ اخرکشته شدند ! چرا به سمت ایران تهاجم نکردید ؟ چه کسی اجازه نداد که شما حمله کنید ؟ شما که ۳ماه قبل اتمام حجت کرده بودید هر اتفاقی بیفتد به ایران حمله خواهید کرد و فرمان هم صادر کرده بودید . پس چی شد ؟؟

مگر اقای مسعود رجوی شما در نشست اخر نگفتید : این اخرین شانش ما است این بار من و مریم پیشاپیش همه حرکت خواهیم کرد. اینبار با همه دفعات تفاوت دارد. این شرایط تاریخی است که سالیان در انتظارش بودیم ودیگر قابل تکرار هم نیست . میرویم یا پیروز می شویم ،یا همگی کشته می شویم .

پس چی شد قرار بود شما و مریم قجر پیشاپیش حرکت کنید ؟اما ۲٫۵ ماه قبل از حمله امریکا مریم قجر با خواجه هایش از عراق فرار کردند به پاریس . بعد از حمله هم که شما مخفی شدید چنین که مقداری اب ها از اسیاب افتاد شما هم از عراق گریختید . اینطوری ارتش ازادیبخش با کسی شوخی ندارد . شما فقط می توانید برای اعضاء جدا شده چنگ و دندان نشان بدهید . والا وقتی پاسدار ببینید ان یکی کار را لباستان می کنید .

راستی در مرام و مکتب امام حسین، امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ جز فراخواندن به خیر و نیکی و آزادی و عدالت؟

جز تبَرّی جستن و ایستادگی در برابر ظلم و پلیدی و شقاوت؟

سوال از مسعود رجوی این است، چه کسی آمده از خیر و نیکی و ازادی و عدالت دم می زند . در سازمان مجاهدین خلق که ادعای انقلابی ترین و برترین که در نوک پیکان تکامل است کی آزادی و عدالتی بود . ایا خفه کردن سیعد کیانی در توی اب دجله فرات و اعدام کیانوش بارفروش در مرز خسروی یا خفه کردن زنده یاد معصومه غیبی پور در اسا یشگاه و صد ها مورد دیگر اینها عدالت وازادی است این عمل ها هیچ کدام در مرام ومکتب امام حسین معنی و مفهوم و جائی نداشت. درمرام فرقه مجاهدین امر به معروف و نهی از منکر چیست به معنای دقیق کلمه منکر اول شخص مسعود رجوی و سپس مریم قجر عضدانلو و دیگر سران این فرقه هستند که دستشان درخون بهترین فرزندان ایران زمین بخصوص اعضای معترض و مخالفینی که جان برکف برای ازادی خلق قهرمان به این سازمان پیوسته بودند وقتی به دیکتاتوری رهبر فرقه پی بردن خواستن جدا بشوند به فرمان شخص مسعود رجوی آنها را حذف و سر به نیست کردن بخصوص زنان قهرمانی مانند مهری موسوی ، مینو فتحلی ، اذر احمدی ، زهرا فیض بخش ….. و ان تعداد از زنان و مردان مخالف فرقه هم موفق شدند به هرشکلی از فرقه بگریزند ، جدا بشوند در خارجه مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و از سال ۱۳۷۴ شخص مسعود رجوی حکم اعدام اعضا جدا شده را صادر کرده است و در هر مقطعی هم بر ان تاکید می کند . ودر این پیام هم با عصبانیت مجددا تاکید می کند . این حکم و فتوا اعدام مخالفین در اردوگاه امام حسین در کجا قرار دارد مگر امام حسین چراغ ها را خاموش نکرد واز دوستان و یاران خود نخواست هرکی تاب تحمل سختی فردا را ندارد اردو وی را ترک کنند از خاندان خود هم همین در خواست را کرد . این در مرام و مکتب امام حسین نبود که چراغ را خاموش کند و خودش به همراه زنش و تعدادی از یارانش فرارکنند . این در مرام و مکتب امام حسین نبود که برای خودش حرمسرا درست کند و زنان دوستان و یاران خودش را به دوز و کلک از دست انها در بیاورد ، زن به دیگران را حرام کند و همه را در کابین خود داشته باشد . این در مرام و مکتب امام حسین نبود از ترس خطرات ۱۲ سال خود را مخفی کند وبهترین زندگی رابرای خودش زن هایش داشته باشد و بقیه اعضای اسیر را کمپ لیبرتی و شرایط خطر ناک و سخت عراق رها کند و هر از گاهی پیامی بدهد ، ان هم با تهدید کشتن خون و خونریزی . امام حسین در روز عاشورا گفت ….. که من بعد از یارانم زنده نباشم اما مسعود رجوی گفت همه یاران کشته شوند تا اوزنده بماند و زنش ، این در مرام امام حسین نبود که زندان شکنجه درفش برای یارانش که مخالف دیدگاه او بودند درست کند و در شکنجه گاهایش یاران دیروز خود را بکشد ….. این درکجای مرام ومکتب اما م حسین نبود که مانند ۱۹ فرودین ۱۳۹۰ با توطئه، اعضای اسیر در کمپ اشرف را چندین بار به کشتن بدهد جنایت های که در کشتار مجاهدین در کمپ اشرف تا قبل از سال ۱۳۹۰ از کدام و مرام و مکتبی در می آید اقای مسعود رجوی . ایا این به فرمان شما نبود که نفرات را این طور در ۱۹ فرودین به کشتن دادید؟ بعد داشتید حسابرسی می کردید که چرا کم کشته شدند ! این جنایت کاران باید روزی در یک دادگاه صالح و بی طرفی مورد محاکمه قرارگیرند که منکر اول ان هم مسعود رجوی است .مسعود رجوی و مریم قجرعضدانلو و دیگران سران که دستشان در خون هموطنان عزیز اغشته است بخصوص درخون اعضا معترض و مخالف که انهائی که جان باختن و چه انهای که زندگی شان را از دست دادند و دربدردر دیار غربت شدند و از گزند مسعود رجوی وسران سازمان در امان نماندن باید در برابر تک تک جنایت هائی که انجام دادند دادگاهی شوند.

منبع وبلاگ عیاران 

لینک به قسمت اول
لینک به قسمت دوم
لینک به قسمت سوم

لینک به قسمت چهارم

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید