مجتبی رشیدی: داغ ننگ ابدی بر پیشانی رجوی

0
693

به چه حقی مریم قجر این همه ولخرجی صرف فقط ظاهرش می کند. به مریم که می رسد از کیسه خلیفه می بخشی و انرا کلیدار بیت المال می دانی اما اسناد پول های کرایه خانه و مخارج سفر اعضاء مستعفی شورا را رسانه ای می کنی و مدعی هستی که باید پول ها را بر گردانند. مگر میلیونها دلار خرج شیوخ و عشایر و روستاییان عراقی نکردی که برایت امضا جعل کنند.که قمپز در کنی فرقه در عراق میلیونها حامی و هوادار دارد…

داغ ننگ ابدی بر پیشانی رجوی رذل

مجتبی رشیدی ــ  13 فوریه 2015    از انحطاط اخلاقی و رذالت و دنائت بسیار شنیده و خوانده ایم اما تا این حدش را ندیده بودیم. البته این روشن است که وقتی فردی به ورطه سقوط فلاکت می افتد.دیگر هیچ مرزی از دنائت و پستی برایش باقی نمی ماند که از آن عبور نکند.

در ایام اخیر فرقه رجوی هر آنچه از پستی و پلشتی بود را عیان کرد و با نشان دادن یکسری اسناد و میثاق های محرمانه دورن تشکیلاتی ؛ بدترین تهمت ها را نثار منتقدانش کرده است.و طلبکار هم هست و دنبال وصول طلب هایش هم می باشد که براساس اسنادی که رو کرده ام باید حسابتان را با من تصفیه کنید و پولهایی را گرفته اید بر گردانید والا حسابتان با کرام الاکاتبین است .

و همه را هم تهدید به دادگاهی شدن کرده است ( بگذریم که کل دستگاه فرقه مثل روباه دزد از حساب و کتاب و داوری می ترسند )

البته خیلی روشن است که تمام این خزئبلات تراووشات مغز علیل شخص رجوی است و کسی دیگر در فرقه جرات ندارد بدون تایید او قلم روی کاغذ بگذارد.رجوی می خواهد با سند سازی و با این کارهای بغایت ضد انسانی صدای مخالفانش را در گلو خفه کند و همه را دق مرگ خانه نشین کند و یا دوباره آستانبوس خودش کند. وبا این تیر بحساب خودش دو نشان بزند. هم اعضا مستعفی را بترساند و هم گوشی را دست اعضا ناراضی باقیمانده شورا دست ساز هم بدهد. که حواستان باشد .اگر دست از پا خطا کردید .اسناد شما هم رسانه ای می شود…..

فرقه می خواهد شرافت انسانها را با پول معاوضه نماید.

البته توهین و تحقیر کردن مخالفان و جعل اسناد توسط رجوی جنایتکار نسبت به هر مخالف و جدا شده ای یک سند افتخار است. واز قضا پای اورادر افشای این فرقه مافیایی محکم تر و استوارتر می کند.و همه به عیان بیشتر پی به ماهیت کثیف این مردک ترسوی بزدل و بی پر نسیب خواهند برد. و به ریش او می خندن و خواهند گفت :

که ای انسان نابکارتو که با دوستان و یاران قدیمی ات که عمر ؛جان ؛ مال و تمام هستی شان را بپایت ریختند این چینین می کنی و همه را تهدید به مرگ ترور می کنی ؛با بیگانه چگونه ای ؟

تو که به قدرت نرسیده تحمل یک انتقاد و یک افشاگری و مخالف را نداری فردای روزگار اگر بر فرض مثال به قدرت برسی با ملت که هر روز مطالباتی دارند چه خواهی کرد؟

تو که مخالفینت را به داغ و درفش و سربریدن و مثله کردن تهدید می کنی ؛ لابد جوخه های مرگت به روی تظاهرات مسالمت آمیز هم رگبار خواهند بست.

فرقه از هر رهگذری که گذارش ولو کوتاه به سمتشون باز شده باشد .پرونده دارد و متناسب با فراخور نفرات هم به بهانه های مختلف از انها سند جعل کرده و یا با حیله و نیرنگ سند سازی کرده است. و بنابر مقتضی زمان و شرایط آنها را رو می کند.

آقای شاه مسعود تو که متخصص جعل اسنادی و مدعی هستی همه را فردا به امام زمان و خلق قهرمان نشان خواهی داد. میشه یک خواهش کوچلو ازت بکنیم.اگه میشه چند سند هم از ولخرجی های همسرت بانو مریم قجر را نشان بده ؛ بقول خودت این پول خون شهدا و حق خانواده شهداست.باشه قبول ولی مریم قجر به چه حقی و با چه مجوزی میلیونها یورو در گاو صندوق شخصی اش نگهداری می کنه که با رسوایی پلیس فرانسه انها را از گاو صندوق اتاق خواب ملکه بیرون می کشد.

به چه حقی مریم قجر این همه ولخرجی صرف فقط ظاهرش می کند. به مریم که می رسد از کیسه خلیفه می بخشی و انرا کلیدار بیت المال می دانی اما اسناد پول های کرایه خانه و مخارج سفر اعضاء مستعفی شورا را رسانه ای می کنی و مدعی هستی که باید پول ها را بر گردانند.

مگر میلیونها دلار خرج شیوخ و عشایر و روستاییان عراقی نکردی که برایت امضا جعل کنند.که قمپز در کنی فرقه در عراق میلیونها حامی و هوادار دارد .در صورتیکه هم خودت و هم تمام سران دستگاهت بخوبی می دانستند که همه این اسناد و امضا ها جعلی و تقلبی است.

مگر بار ها و بارها فقط صرفا بخاطر ضدیت با نخست وزیر قبلی عراق کامیون های مواد غذایی را سفارش نمی دادی که جلو درب اشرف بمانند تا هم بپوسند و فاسد شوند که بتوانی یک عکس وفیلم تهیه کنی وانرا رسانه ای کنی .ایا هر بار دهها هزار دلار را به این شیوه به آتش نمی کشیدی.

چه شده که الان بفکر مطالبه هزینه هایی که برای چند عضو شورایی مستعفی کرده ای افتاده ای.آیا انصافا دنبال مطالبه خون شهدا و حقوق خانواده شهدا هستی یا اینکه دردی دیگر دارید؟

اگر شهامت و جسارت داری همین را بالا بیار ….

خودت می دانی و همه ما هم خوب می دانیم که دردت کجاست و از کجا می سوزی .

آقا جون تو ی درد بیشتر نداری حرفتم اینه یا با من ؛یا برات پرونده می سازم؛ بی ابروت می کنم؛ مزدور اطلاعتی ات می کنم؛ تهدید به قتلت می کنم .تا تو باشی که به ساحت نا مقدس من جسارت نکنی.

جالب اینجاست که رجوی بخوبی می داند که همه این جبغ بنفش کشیدن ها و جعل اسناد و تهدید به ترور ؛ دردی از دردهای بی درمانش دوا نمی کند. اما این فرد کلا بحران زی است و حیاتش در گرو بحران است.یک روز پاچه این مخالف را می گیرد ؛ یک روز از داخل سوراخش پیام تهدید و ترور می فرستد و یک روزهم طلب خون شهدا را دارد.

یک روز همدست داعش می شود؛ ی روز بلند گوی تروریست های سوری می شود.

یک روز اسیدی پاشی علم می کند.وووووو

باید به صراحت گفت آنکه باید فردای روزگار پاسخ گوی تمام خون های بناحق ریخته شده است شخص رجوی و سران زیر دست او هستند که دسته دسته بهترین جوانان این مرز و بوم را به کام مرگ فرستادند. و باید پاسخگوی تمام پول هایی که با رنج و خون از مردم اخاذی می کردید باشید

باید پاسخگوی نوکری هایت به دیکتاتور سابق عراق باشید و پول هایی که مابازاء اطلاعت فروشی و خیمه شب بازی هایت که در داخل می کردی و مزد انرا دریافت می کردی باشی.

باید پاسخگوی تمام امید ها و اعتمادهایی که پرپر کردی باشی.

باید پاسخگوی بی حرمتی هایت به زنان و دختران مسلمان که با اعتماد مطلق وارد فرقت شدن باشی

باید پاسخگوی تمام دروغهاو تهمت هایت به منتقدینت باشی.همان کسانی که مزدورو جیره خوارشان می دانی. با مشقت و با تنگدستی روزگار سپری می کنند. ولی به حداقل های قوت لایموت قناعت کردند و میکنند اما عطای تورا به لقایت بخشیدند.

زمانی بود که به همراهان غیر سازمانی خود رفیق می گفتیم و جانمان را فدای انها می کردیم زیرا علیرغم اینکه با ما اختلاف عقیدتی داشتند .در تمام سختی ها و فراز و نشیب ها همراهمان بودند.اما شهوت قدرت طلبی شخص رجوی و تفکر یا من یا هیچ کس ؛ اورا به ورطه سقوط انداخت و بقول خودش به رفیقان شوارایی اش هم که روزی مریم قجر تک تک انها را حلوا حلوا می کرد رحم نکرد و در اوح بی شرافتی سیاسی این انسان های شریف را هم آماج بدترین تهمت ها و فحاشی ها کرد و دست اخر هم طلبکارشان هم شده است که پول های مرا بر گردانید.

تف به این بی شرفی و بی پرنسیبی تف…

بگذار ماشین جعل ودروغ رجوی هر چه میخواهد تولید کند و رسانه ای کند. مارا بیمی از این اسناد پوچ و توخالی نیست.ماصدای درگلوخفه شده اسیرانی هستیم که با فریب و نیرنگ و با مغز شویی اسیر و برده ات کرده ای ؛ هستیم و تا ازادی تک تک انها از پا نخواهیم نشست.

هزکدام از ما یک سند و شاهدی هستیم که جنایات فرقه را در هر زمان و در هر مکان افشا خواهیم کرد.

بنابراین انچه باقی خواهد ماند پایان زمستان و روسیاه شدن رجوی خائن است.

مجتبی رشیدی

پاریس

منبع : ایران اینترلینک

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویایران قلم : اعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

مریم رجوی ملکهمسعود خدابنده: مریم عکس فرح دیبا را روی میز گذاشت و رو به من گفت: دنبال کن این لباس و این صندلی را سریع تر تهیه کنیم.

ریزش در شورای ملی مقاومت رجویسعید جمالی : طور دیگری هم می توان زیست

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید