نامه ای به عبدالله سبزچی از اسیران فرقه رجوی

0
1076

من طی نامه هایی که برایت فرستاده ام و نمی دانم که بدستت رسیده است یا نه شماره تماس خودم را برایت فرستاده ام و اگر خواستی شماره تماس تک تک خانواده را هم برایت می فرستم و باز تاکید میکنم تماس گرفتن تو با ما هیچ مشکلی را برای ما ایجاد نمی کند ما منتظر تماس شما هستیم…

نامه ای به عبدالله سبزچی از اسیران فرقه رجوی

خدمت برادرم عبدالله سبزچی

با سلام

امیدوارم که سالم و تندرست بوده باشی و برای داشتن تن و روانی سالم از خدا مدد جوئی و پیوسته اورا حافظ وکافی بر خود بدانی .

آنچه که موجب گردید این متن را برایت بنویسم مطلبی بود که از طرف تو و یا بنام تو در یکی از سایت های اینترنتی بدستم رسید که از یک طرف باعث خوشحالی من و خانواده گردید واز طرفی هم باعث اندوه ما شد چرا که ما خیلی دیر متوجه این مصاحبه شدیم و متاسف شدیم که تحت شرایطی این زمینه فکری در تو بوجود آمده که اگر با خانواده تماس حاصل نمائی مشکلاتی برای ما بوجود خواهد آمده که تا حال نخواستی ویا نتوانستی با ما تماس بگیری .

من نمیدانم که با پسر عمو تماس گرفته ویا نگرفته ای ویا چه حرفهائی گفته ویا شنیده ای . می خواهم این را فقط بگویم نه اینکه تماس تو با خانواده هیچ مشکلی را برای ما بوجود نمی آورد بلکه باعث خوشحالی خانواده که مدتهاست که منتظر تماس تو بوده ایم خواهد بود چرا که از سلامتی تو یقین صد در صد حاصل خواهیم کرد چون ما با امید خدا پیوسته به سالم بودن تو یقین داشته و هرگز فکر نکرده ایم که خدای ناکرده از میان ما رفته باشی چه رسد باینکه برای تو مراسم ترحیم گرفته باشیم لذاهمه آن اطلاعاتی که به تو رسیده نادرست و غلط محض بوده و هیچکس چه از طرف نظام و یا هر کس دیگر به ما گفته نشده که تو کشته شده ای و ما هرگز برای تو مراسم ترحیم نگرفته ایم و هرگز هم فکر نکرده ایم که تو از میان ما رفته باشی و همیشه منتظر تماس تو بوده و هستیم و خیلی خوشحال و مسرور خواهیم بود که در اسرع وقت به هر طریق ممکن با خانواده تماس حاصل نمائی .

من طی نامه هایی که برایت فرستاده ام و نمی دانم که بدستت رسیده است یا نه شماره تماس خودم را برایت فرستاده ام و اگر خواستی شماره تماس تک تک خانواده را هم برایت می فرستم و باز تاکید میکنم تماس گرفتن تو با ما هیچ مشکلی را برای ما ایجاد نمی کند ما منتظر تماس شما هستیم چرا که علیرغم تفاوت سلیقه ها و دیدگاهها عضو یک خانواده بخصوص عضو یک خانواده بزرگ یعنی ایران هستیم . با امید حاکمیت مهر و محبت خدا بر دلهای همه مردمان روی زمین، منتظر تماس هرچه زودتر تو هستم .

شماره تماس من :

۰۴۱۱۳۸۰۲۰۴۵

۰۹۱۴۴۱۳۰۹۸۸

برادرت : حمید سبزچی

 منبع : انجمن نجات

معاضدی ستوده درودیرجوی و نیازش به فوت بیماران در لیبرتی و آلبانی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید