مصطفی محمدی : قسم به قلم ….

0
579

عشقی پاک و مقدس عشقی بی نظیرو بی همتا به دخترم سمیه و خواهان آزادی او هستم آری تا زنده ام مینویسم و دخترم را از دست رجوی این ضحاک مار به دوش نجات خواهم داد ، به عشق سمیه دخترم و برای آزادیش افشاگری میکنم و ساکت نمی مانم که عشق کوهها را به حرکت میاورد

قسم به قلم ….

مصطفی محمدی ـ 12.02.2015    وقتی که قلم به دست گرفتم و نوشتن آغاز نمودم وقتی که به نام خدا و با عشق برای سمیه ام شروع به نوشتن نمودم

وقتی که قلمم شد زبان یاسر و یاسرها ندا و فروغ فروغ ها وقتی که شدم زبان گویای آنان که دستشان از این دنیا کوتاه است اما با عشق مرا پیام رسان خود نمودند از زبان آنان نوشتم درددل کردم سکوت را شکستم فریاد زدم و افشاگری نمودم منتظر و آماده ی شنیدن هر آنچه که دشمنان بگویند هستم

دنیا بداند که منتظر عواقب نوشتنن بر ضد ضحاکیان هستم

گفته بودم وبرای باری دیگر و صدها بار دیگر نیز خواهم گفت آماده ی دیدن و شنیدن هر نوع عکس العمل و تهمت و طعنه از جانب دشمنان هستم

من دانسته و با عشق و با جوهر عشق برای دخترم سمیه مینویسم و قلمم و قدمم قلبم پیشکش اوست که جانم برای اوست

با نام خدا آغاز کرده ام و این بار با قلمم که سلاحی ست برنده و کشنده برای دشمنان و عاشقانه برای دخترم سمیه ی عزیزتر از جانم

که تا جان در بدن دارم سکوت نخواهم کرد واز پای نخواهم نشست

پس هر آنچه که میخواهند بگویند اهمیتی نخواهم داد

من کاری به صلح و به جنگ و به سیاست نداشتم و ندارم روزی که خواهان آزادی سمیه شدم

این قلم مصطفی محمدی ست که از عشق میگوید و با عشق مینگارد

عشقی پاک و مقدس عشقی بی نظیرو بی همتا به دخترم سمیه و خواهان آزادی او هستم آری تا زنده ام مینویسم

و دخترم را از دست رجوی این ضحاک مار به دوش نجات خواهم داد

به عشق سمیه دخترم و برای آزادیش افشاگری میکنم و ساکت نمی مانم که عشق کوهها را به حرکت میاورد

ومن با هیچ احدی دشمنی نکردم و ندارم و در هیچ سیاستی نمی گنجد دوری فرزند از خانواده

و قسم به قلم و آانچه که مینویسید ……

پس منتظرمقالات بعدی باشید به قلم مصطفی محمدی

با نام و یاد خدا مصطفی محمدی

منبع : ایران اینترلینک

Somaye Mohammadi

در اسارت به دست پرندگان اسیر سنگ داده اند

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید