مصطفی محمدی: نداها، آلان ها و یاسرها… را می شناختم، می شناسم و میشناسانم

0
1070

خدایا تو می دانی که سوختن در آتش در کوچه پس کوچه های غربت برای دختری بی پناه چقدر سخت و درد آور است مصطفی محمدی سوختنم را لمس کرد فریادهایم را شنید …
که سکوت نکرد و سوزاندنم را به دنیا اعلامکرد
دنیا بپرسد از فریده کریمی که همراه و مسئول من بود که چه بر سر من آوردند ؟
بپرسند که گناه ندا چه بود؟ فریده کریمی چرا سکوت کرد؟ دنیا علت مرگم را از فریده کریمی بپرسد که آتش را روشن کرد او خود کبریت را کشید…

حرف خانواده محمدی فراتر از تهدید (نداها، آلان ها و یاسرها… را می شناختم، می شناسم و میشناسانم)
08.02.2015   مصطفی محمدی: اتی امرالله من تسعجلو سبحانه و تعالی عما یشرکون
فرمان حتمی خدا در مورد عذاب کافران و مشرکان فرا رسیده پس خواستار شتاب در آن نبا شید او منزه و برتر است از آنچه شریک او قرار می دهند
ندا حسنی مهربانی که تا همیشه لبخند زیبایش و چهره ی مهربانش در قاب عکس خیالم باقی مانده و می ماند
مصطفی محمدی
و این شد که بعد از سالها محمدی بار دیگر از ندا می گوید همیشه از ندا حرف می زد ولی اینبار بعد از سالها به دنیا فریاد می زند
دنیا بپرسد که چه بر سر ندا حسنی آمد؟ دنیا حادثه مرگ ندا حسنی و دلیل خودسوزیش را از سازمان بپرسد
از آن سوی مرزهای نادیدنی وناشنیدنی حرف نمی زنم… من در قلب توام هر لحظه و هر ساعت…
وتو همیشه سوگوار منی….
سلام علیرضا جان این نامه رانوشتم که بگویم برایت خوشحالم… برایت خوشحالم که پس از سالها اسارت به خودت بازگشته ای به زندگی.. به دنیا .. گر چه دیگر نه من نه مادرم در کنار تو نیستیم…
علیرضا جان کاش بودم که در جشن آزادیت و در جشن عروسیت در کنار تو باشم و خوشحالیت را ببینم
آه علیرضا جان برادر شیرین تر از جانم من در کنار تو بودم و شادیت را نظاره می کردم و به خاطر خوشحالیت خدا را سپاس می گفتم میدانم که دلتنگم هستی حرفهای بسیاری هست سالها گذشته اما داغ ندیدن
و نشنیدن و لمس نکردن عزیز که کهنه نمی شود تازه تر می شود
و جدایی زخمش کاری تر می شود و هیچکس نمی داند جای خالی آنکه رفته چه بر دل و چه بر سر آنان که مانده اند می آورد …
خوشحالم که آرام هستی برایت یک زندگی آرام را آرزو می کنم علیرضا جان داستان من را میدانم از یاد نبرده ای هنوز هم سوگوار منی داغ عزیز که کهنه نمیشود و جای خالی عزیزان که با هیچ چیز و هیچ کس پر نمیشود .
حالا که مصطفی محمدی تصمیم گرفته از یاسر از الهام از اسیه از فروغ بنویسد حالا که داستان های واقعی بعد از سال ها به گوش دنیا میرسد حالا که مصطفی محمدی دست به افشا گری زده و ما را و من را از یاد نبرده پس بیا برایش درود بفرستیم
من از دنیایی که فقط خدا میداند و بر ان اگاه است و تو از دنیایی که هنوز ظالمان در ان نفس میشند و حکومت می کنند حرف میزنی
وای بر ستم کاران ……..وای بر انانی که برای رسیدن به اهداف شوم فرقه گرایانه و ضد اخلاقی حتی از سوزاندن و کشتن و اسارت گرفتن دریغ ننمودند ……وای بر انان که مرگ من و امثال مرا خود سوزی اعلام کردند من اعلا م می کنم بعد از سال ها با زبان و با قلم مصطفی محمدی.
دنیا بپرس چه بر سر ندا حسنی امد !
وای بر روزی که ندا حسنی از حادثه ی تلخ جدایی حرف بزند از حادثه ی تلخی که برای فروغ مادرم و برای تو علیرضای عزیزم قابل درک و تحمل نبود و باعث مرگ مادرم شد.
از مصطفی محمدی ممنونم که از من یاد کرد و این نامه را به دنیا می نویسم.
به دنیا و به برادرم که تمام دنیا ی من بوده و هست
و دنیا حادثه ی مرگ و دلیل مرگ مرا از رجوی بپرسد و دنیا بپرسد که ندا حسنی چه بر سرش امد؟
دنیا بپرسد ندا که همه ی ارزوهاییش به اتش خشم و غضب رجوی هم دستانش سوخت جرمش چه بود ؟ ودنیا بپرسد که سو استفاده از دختری در کشور های انگلیس و فرانسه به نفع سازمان بس نبود که تا لب به اعتراض گشود از ریشه سوزاندید و خاموشش کردیدو پیکرش را به اتش کشیدید.
ندا حسنی که مظلومانه حادثه ی مرگش را خودسوزی برایسازمان وبه نفع مسعود ومریم اعلام کردید .
و دنیا بپرسد کسی که برای و به نفع یک سازمان خود سوزی سیاسی می کند چرا پیکر بی جان و سوخته اش در کوچه پس کوچه های لندن بدون هیچ فیلم و مدرک و سندی پیدا میشود ؟
دنیا که همانند شما کور و کر نیست دنیا که هیچ وقت رازی را به قیامت نمیبرد و روز قیامت نزدیک است و روز حساب امروز است وقسم به عصر که عصر عصر خسران است …
که عصر خسران همین اموز است. …
و علیرضا جان و تو از ایمان اورندگانی و تو از صبر پیشه کنندگانی …
می دانم که دلتنگ من هستی دلتنگ دیدارها در آغوش کشیدن ها گریه ها خنده ها قصه گفتن ها و درددل کردن ها
علیرضا جان مادرم فروغ نتوانست غم رفتنم را آنهم با آن طرز فجیح و وحشتناک تحمل کند
قلب مهربانش تاب این حادثه ی سوزناک را نداشت
مادر حس می کرد که باید بیاید کنار من باشد….
زخم های تنم را مرحم بنهد زخم های دلم را مرحم بگذارد گرچه می دانست که در بهشت خدا به آرامش رسیده ام اما دلش تاب نیاورد مصطفی محمدی مادرم را خوب می شناخت …
فروغی که همیشه از قدرتش و توان جسم و روحش محمدی یاد می کرد با من سوخت با من در آتش سوخت و دیری نپایید که به من پیوست …
علیرضا جان اما تو ماندی تا حقایق را فریاد بزنی به گوش کوران و کران …. اما دنیاکه کر و کر نیست دنیا هر ساعت و هر ثانیه بدنبال ردپای حقیقت می رود….
می دانم علیرضا جان که از حادثه ی سوختنم دلت سوخت دلم می سوزد که غمگینی و دلت می سوزد اما بعد سالها پیام من به گوش دنیا خواهد رسید…
حال مصطفی محمدی بدنیا اعلام کند که ندا حسنی دختری که زیر سن قانونی به سازمان پیوست و همزمان با خودسوزیهای مجاهدان در چندین کشور دنیا مرگش خودسوزی اعلام شد…
به دست سازمان مجاهدین خلق در کوچه پس کوچه های تاریک شهر لندن تنها مظلوم وحشت زده به آتش کشیده شد به جه جرمی؟
دنیا از رجوی بپرس.. از سازمان مجاهدین علت مرگ ندا حسنی را بپرس…
سمیه جان می دانم که این روزها حماسه ساز شده ای حماسه ساز که بوده ای این روزها از همیشه بیشتر…..
دنیا بداند که حرفهای مصطفی محمدی با مدرک و اسناد همراه است که باعث لال شدن ستمگران شده و تنش را به لرزه در آورده حادثه ی مرگ مرا از سازمان بپرسیدو با اینکار تسکین دردهای علیزضا باشید
و باعث آرامش روح فروغ….
خدایا تو می دانی که سوختن در آتش در کوچه پس کوچه های غربت برای دختری بی پناه چقدر سخت و درد آور است مصطفی محمدی سوختنم را لمس کرد فریادهایم را شنید …
که سکوت نکرد و سوزاندنم را به دنیا اعلامکرد
دنیا بپرسد از فریده کریمی که همراه و مسئول من بود که چه بر سر من آوردند ؟
بپرسند که گناه ندا چه بود؟ فریده کریمی چرا سکوت کرد؟ دنیا علت مرگم را از فریده کریمی بپرسد که آتش را روشن کرد او خود کبریت را کشید…
می دانم که دل مردم دنیا بدرد می آید از شنیدن این قصه ی دردآور دنیا اشک می ریزد غصه می خورد میسوزد با من ….سالهاست که می خواستم کسی از سوختنم و حادثه ی مرگم حرفی بزند….
و پیغامم را به گوش دنیا برساند…..مصطفی محمدی سالهاست که با من سوخت او دلش می سوزد از آتشی که جانم را سوخت …..
علیرضا جان قلبت آتش گرفته می دانم این را به دنیا می نویسم که تا شاید قلب سوخته ات آرام بگیرد
فرمان حتمی خدا در مورد عذاب کافران و مشرکان فرا رسیده پس خواستار شتاب در آن نباشید که او منزه و برتر است از آنچه شریک او قرار می دهند …بنام و یاد خدا
مصطفی محمدی

منبع : ایران اینترلینک

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید