محمد رزاقی : اسیر نگون بخت دیگری در اسارتگاه رجوی جان باخت !

0
725

سایت فرقه مافیائی رجوی با یک حرکت ناشیانه درخواست انتقال علی سالاری برای درمان در روز ۱۴ بهمن را درج کرده و روز ۱۵ بهمن خبر درگذشت علی سالاری را هم درج کرده یعنی شب قبل از مرگ در خواست خارج کردن علی سالاری را برای لاپوشانی جنایتهای سران فرقه درج کرده تا بدین شیوه از پاسخگوئی به نگه داشتن اعضاء نگون بخت مریض و … سر پوش بگذارند

اسیر نگون بخت دیگری در اسارتگاه رجوی جان باخت !
محمد رزاقی ـ 05.02.2015   سایت فرقه مافیائی و جنایتکار رجوی خبر درگذشت اسیر نگون بخت دیگری در کمپ لیبرتی بنام علی سالاری را درج کرده و با نوشتن مطلب کوتاه تمامآ جنایتکار بودن شخص رجوی زنباره و مریم قجر حرمسرادار رجوی به همراه جیره خواران ریز و درشت به اثبات می رسد .
در سایت فرقه مافیائی رجوی درج شده که علی سالاری به خاطر داشتن سرطان در کمپ لیبرتی جان باخته است !
علی سالاری
من بارها به شخصه این سوال مطرح کرده ام و باز مطرح می کنم که ایا مریضی سرطان یک روزه و یا یک هفته ای به عمل می اید که باعث مرگ اعضاء نگون بخت می شود ؟
ــ سایت فرقه مافیائی رجوی با یک حرکت ناشیانه درخواست انتقال علی سالاری برای درمان در روز ۱۴ بهمن را درج کرده و روز ۱۵ بهمن خبر درگذشت علی سالاری را هم درج کرده یعنی شب قبل از مرگ در خواست خارج کردن علی سالاری را برای لاپوشانی جنایتهای سران فرقه درج کرده تا بدین شیوه از پاسخگوئی به نگه داشتن اعضاء نگون بخت مریض و … سر پوش بگذارند وانمود کنند که در نگهداری اعضاء نگون بخت و مریض مقصر نیستند .
علی سالاری که صاحب زن و بچه بود به مدت ۲۷ سال از دیدن عزیزان خود محروم بود تا اینکه نهایت در اسارتگاه فرقه رجوی جان باخت .
رجوی زنباره و مریم قجر حرمسرادار رجوی و دیگر سران فرقه بدانند اگر تا دیروز خانواده ها و جدا شده ها فرقه رجوی را به نقد می کشیدند امروزه شاهد لعن و نفرین رجوی و سران فرقه از طرف قربانیان فرقه رجوی هستیم واکنون رجوی زنباره با شمر ؛ یزید و هم ردیف شده و مورد لعن و نفرین می فرستند و مطمئن هستم ناله های مادران و پدران پیر و فرزندانی که در حسرت دیدن پدر و مادر خود چشم به راه یا از این دنیا رفته اند و یا در انتظار دیدار عزیزانشان هستند رجوی زنباره و سران فرقه به حال و روز بدتر از حال خواهد انداخت و رجوی زنباره قدم گذاشتن به خاک ایران و مریم قجر رسیدن به مقام تخت و تاج را حسرت به دل برای همیشه به گور خواهند برد .
این حکم خدا ؛ تاریخ ؛ طبیعت در مقابل ظلم و ستمی هست که رجوی و سران فرقه در قبال اعضاء نگون بخت مرتکب جنایت و نگه داشتن اعضاء در اسارتگاه و زجر کش کردن انها می شوند .
پاریس : محمد رزاقی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید