مصطفی محمدی : دلتنگی های بی پایان برای دخترم سمیه

0
1204

سمیه جان من پای عشق مادری تا پای جانم ایستاده ام این را همه ی مادران دنیا میدانند این را هر مادری به راحتی لمس میکند که ندیدنت و نبودنت و نشنیدنت چه بر سر من آورده است…

دلتنگی های بی پایان برای دخترم سمیه

مصطفی محمدی ـ 02.02.2015

سمیه محمدی من هیچوقت تنها نبوده ونیستم
سال ها پیش زمانی که سمیه رااز مسئولین سازمان مجاهدین خواستم گفتند برو هر کاری که میخواهی بکن تو رقمی نیستی …
یک … ده .. صد … هزار …. ارتش اشرف
حالا زمان انسجام ارتش محمدی ست من هیچ وقت تنها نبوده و نیستم
این که گفتید مصطفی محمدی رقمی نیست عددی نیست
من یک یک تنها نیستم به یاری خداوند و همدلی و همراهی تمام پدران و مادران عزیز دنیا بی نهایت صفر را کنار خود دارم
حالا دیگر این ارتش اشرف نیست که از یک به ده و ار ده به صد و…. هزار تبدیل میشود.
حمایت مردم دنیا و عشق سمیه در قلبم بی نهایت صفر را در کنار این یک تنها قرار داده است یک پدر دردمند که آغوش او خالی از فرزند محبوبش مانده.
یادتان باشد من تنها نیستم خداوند همواره با من در درونم در سینه ام همراه با عشق سمیه و آرزوی دیدارش میتپد
محبوبه محمدی : سمیه جان من پای عشق مادری تا پای جانم ایستاده ام این را همه ی مادران دنیا میدانند این را هر مادری به راحتی لمس میکند که ندیدنت و نبودنت و نشنیدنت چه بر سر من آورده است…
دل تنگ دیدار توام

Somaye Mohammadi

لینک به منبع

(با تشکر از آقای محمدی دریافت شد – ایران اینترلینک)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید