نادر نادری : رجوی زنگ ریاضی انشاء میخواند

0
1132

رجوی زنگ ریاضی انشاء میخواند
نادر نادری ـ 01.02.2015

بعداز آزاد شدن از زندانهای رجوی در اشرف در سال ۱۳۷۳ رجوی شروع کرد به یک سری امتیاز دادن به افراد زندانی برای سکوت اوایل سال ۷۴ بود که بعد از اینکه به ما رده معاونت بخش را دادن بعد از آن ما را پیش رجوی بردن به اصطلاح ما را در جریان درونی ترین مسائل سازمان قرار دادن که در آنجا رجوی گفت که فکر می کنید که باید منتظر این شورائی ها باشیم به ما کمک کنند برای سرنگونی نه این آقا و خانم های شورائی اجاره ای هستند که بعضی ها اجاره اشان گرانتر است مثل هزار خانی و روحانی و ووو بعد هم ما تا رفتن به ایران در این خارجه به اینها نیاز داریم آخرش یک حرف راست از این کوتوله شنیدیم بعد از سالها
حال آقایان شورائی، هزار خانی، کی مزدور است ؟ ما جدا شده ها یا شما که مزدور یک کوتوله هستید؟ آقای پرویز خزائی سر چه کسی را باید تراشید و در خیابانهای چرخاند؟ سر ما جدا شده ها یا سر تو که مزدور رجوی بودی تازه رجوی خودش مزدور صدام بود که به خون ایران ایرانی تشنه بود واقعا در کمال بی شرمی هستید که از دلار های خونین صدام تغذیه می شوید
یک روزی رجوی می گفت که آقای روحانی گفته که افرادی که از شما جدا می شوند را اعدام کنید ما در اروپا حمایت قانونی و سیاسی می کنیم حال این روز انشاء می خواند برای روحانی هرچند این پیشروی رجوی و ضربه ای که به این آقایان زده مقصر خودشان هستند بعد از مدت زیادی هنوز از هزاران جنایت رجوی یکی را هم افشا نکردن تحت اسم اینکه به جیب رژیم می ریزد به سود رژیم است مگر مرز بندی آزادیخواهانه این نیست دمکراسی در مقابل استبداد رجوی هم یکی از جناهای رژیم است اما جناح مغلوب
اینکه می گویم رجوی انشاء می خواند اینکه جدا شدن شورائی ها هم به اوج گرفته خط نشان را برای بقیه می کشد که ببین آرام باشید والا شما را هم آلوده به پول های صدام و بقیه خواهم کرد اما تجربه ما جدا شده ها این است اگر سکوت کنی در مقابل رجوی اون میاد جلو منتظر بقیه اش باشید آقایان قصیم و روحانی که ما را مزدور رژیم خطاب می کردید اما صورت حسابهای میلیونی دارد بیرون میزنه

منبع : وبلاک آیندکان

NCRI-Terrorists

 شعرا و چاکران دربار رجوی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید