تهدید در بیرون و فراهم کردن زمینه کشتار در درون

0
633

تهدید در بیرون و فراهم کردن زمینه کشتار در درون

عبدالکریم ابراهیمی ، انجمن فانوس ، 28.01.2015
این روزها قافیه بر رجوى به تنگ آمده است و فشارها بر پیکره پوسیده تشکیلاتش در عراق با توجه به واقعیتهاى ژئوپولیتیک منطقه اى و همچنین فراخوانهاى پى در پى براى انتقال ساکنان لیبرتى از عراق و نیز فشار خانواده هاى اعضاى در بند تشکیلات، رجوى چاره در آن دیده که بر شدت نعره هاى خود بیفزاید و شانتاژ و تهدید علیه افراد جدا شده و مخالفان خود در بیرون را شدت بخشد و با راه اندازى شوهاى مریمى و در بوق و کرنا کردن دروغهاى شاخدار و دادن اطلاعیه پشت اطلاعیه، زمینه به کشتن دادن افراد دیگرى در لیبرتى را فراهم میکند که براى خود خوراک مظلوم نمایى و سیاسى درست کند و بر اصرارش در ماندن عراق پا فشارى کند.
باید از رجوى پرسید، اگر واقعا جان افراد لیبرتى در خطر است، بجاى اینکه به فکر انتقال هر چه سریعتر افراد از جهنم لیبرتى شوى و به فراخوان و دلسوزى سازمانها و افراد براى انتقال ساکنان لیبرتى به کشور ثالث پاسخ مثبت بدهى، چرا اینقدر آتش زیر این تهدید را شعله ورتر میکنى؟
غیر از این است که میخواهید عمدا افرادى را به کشتن بدهید تا خوراک خود در اصرار و پافشارى نکبت بارت براى ماندن در عراق بیفزائید؟
آقاى رجوى، به فکر افراد خودت باش، به شما چه ربطى دارد که عراق و نیروى نظامیش چه کار میکند؟
نکند زیاد دارید میسوزید که دست پرورده ات داعش یا همان انقلابیون مردمى که خودت در بوق میکردید، دارند به اسفل السافلین تشریف فرما میشوند و سزاى جنایات شان رو کم کم پس میدهند، الان که ارتش عراق انسجام خودش را به همت اتحاد ملى شان کسب کرده اند و هر روز شاهد پیروزى آنها بر این جانیان تروریست هستیم و نیز عزم بین المللى براى مبارزه جدى تر با این پدیده شوم خودش را نشان میدهد، انگار بند از بندت گسسته و به هذیان گویى و تهدید مخالفان میپر دازید و زمینه کشتار دیگر را فراهم میکنید و میخواهید هر چه سریعتر تهدید را از قوه به فعل در آورید و کاتالیزور بالفعل نشستن این تهدید شدید.
آقاى رجوى، دیگر عراق به هیچ وجه جاى تو نخواهد بود، افرادت را بیش از این به کشتن ندهید و بر جنایاتت بیش از این نیفزائید، آه پدران و مادران داغ دیده از قصاوت هایت در حق افراد، دامنگیرت شده است و سرنوشتى بغایت سیاه در انتظار دارید، باش تا روزى که تاوان این همه خیانت و جنایت خود را در برابر یک محکمه عادلانه و با حضور داغ دیدگان و شاهدان جنایاتت باشید. آنروز دور نخواهد بود.
“پایان”

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید