نجات یافتگان از فرقه رجوی خواهان امنیت در فرانسه هستند

0
690

نجات یافتگان از فرقه رجوی خواهان امنیت در فرانسه هستند

محمد کرمی ، وبلاگ عیاران،27.01.2015

https://mohamadkarami.wordpress.com/
آقای فرانسوا اولاند ریئس جمهور محترم فرانسه
آقای رئیس جمهور !
من به عنوان یک شهروند فرانسوی احساس امنیت ندارم، یک بار در۲۸ نوامبر ۲۰۰۹ و یک بار در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ از طرف فدائیان مسعود رجوی بشدت مورد ضرب وشتم قرارگرفته ام ودر گذشته چندین بار تهدید شده ام و جدیدا هم توسط رهبر سازمان مجاهدین مورد تهدید واقع شده ام. تنها جرم من این است که واقعیت ها و جنایت هایی که فرقه خشونت بار مجاهدین مرتکب شده است را برملا کرده ام و یکی از شاهدین زنده جنایات مجاهدین در زمینه حقوق بشر، جنایات جنگی مانند کرد کشی سال های ۱۹۹۱ هستم. من و دوستانم که از سازمان مجاهدین خلق جدا شده ایم انتظار نداریم که بهای بازی سیاست های پشت پرده غرب باحمایت از این فرقه را با خون خود بدهیم. این درحالی است که وزارت خارجه فرانسه در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴ اعلام کرد دولت فرانسه هیچ گونه رابطه ای با سازمان مجاهدین خلق ندارد واین گروه هیچ گونه حضور قانونی در فرانسه ندارد ( ترجمه نامه به فرانسه و انگلیسی ضمیمه است )
اقای فرانسوا اولاند ریئس جمهور محترم فرانسه
متاسفانه چندی قبل افرادی که به لحاظ فکری متعلق به جریاناتی به نام دین بودند، روزنامه نگاران در پاریس را هدف قرار دادند. در این جنایات ۱۷ نفر جان خود را باختند. در واقع این تروریست ها که رهبران مذهبی انها را هدایت می کنند، در نظر داشتند آزادی بیان که بیش از دو قرن است در فرانسه پابرجا شده است را هدف قرار بدهند. با شکستن قلم ها و هدف قرار دادن مردم در نظر دارند که بتوانند مجدد دوره وحشت را به فرانسه برگردانند. این رهبران فراموش کرده اند که دوره روبسپیر دو قرن پیش بپایان رسید. مردم با حضور یک پارچه نشان دادند، آزادی بیان تسلیم خشونت نخواهد شد و فرانسه برای آزادی بیان هزینه سنگینی را پرداخت کرد. این جواب قاطع جامعه فرانسه به تروریست ها بود که در راهپیمائی اتحاد آن را تضمین کردند.
اقای رئیس جمهور :
مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق است که آنها هم یک فرقه خطرناک هستند. مقر اصلی این فرقه در شمال پاریس می باشد، بیش از سه دهه است که تحت حفاظت دولت فرانسه می باشد. ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق همانند ایدئولوژی داعش می باشد. تا چند ماه قبل جنایت هایی که داعش در عراق و سوریه انجام میداد سازمان مجاهدین ازان حمایت می کردوبه نام مردم عراق میگذاشت مانند تسخیر شهر موصل و فلوجه در عراق.* مسعود رجوی بیش از دو و نیم ماه قبل یک سخنرانی ویدئویی که به مناسبت یک روز مذهبی مهم برای مسلمانان ( روز عاشورا، واقعه تاریخی که امام حسین و یارانش کشته شدند) ایراد کرده است در این پیام درونی مسعود رجوی از فدائیان خود خواسته است تا اعضای سا بق که از سازمان مجاهدین جدا شده اند ومنتقدین وی را ترور کنند. در این پیام ویدئویی مسعود رجوی در دقیقه ۳۹٫۵۶ عکس اینجانب و در دقیقه ۴۰٫۲۲ نام اینجانب نشان داده می شود و در لیست ترور وی اعلام گردیده است. مسعود رجوی پیام خود را خطاب به فدائیانش اینطوربیان می کند : من از تک تک شما میخواهم که این خائنین را به سزای اعمالشان برسانید، وی با استفاده از واقعه مهم مذهبی در سخنرانی خودش اعضاء جدا شده، مخالفین و منتقدین را با واقعه مذهبی مخلوط می کند و از نفرات میخواهد که به قیمت قربانی کردن خود و گذشتن از جان خودشان دستور قتل تک تک “دشمنان” وی را به اجرا در آورند.
پس از ان بارها این پیام خشونت امیز مسعود رجوی ازطریق شبکه ماهواره سازمان مجاهدین پخش شده و در صفحات اینترنتی اعضاء و هواداران، سایت های جانبی آنها پخش می شود.
آقای رئیس جمهور !
من به عنوان یک شهروند فرانسوی احساس امنیت ندارم، یک بار در۲۸ نوامبر ۲۰۰۹ و یک بار در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ از طرف فدائیان مسعود رجوی بشدت مورد ضرب وشتم قرارگرفته ام ودر گذشته چندین بار تهدید شده ام و جدیدا هم توسط رهبر سازمان مجاهدین مورد تهدید واقع شده ام. تنها جرم من این است که واقعیت ها و جنایت هایی که فرقه خشونت بار مجاهدین مرتکب شده است را برملا کرده ام و یکی از شاهدین زنده جنایات مجاهدین در زمینه حقوق بشر، جنایات جنگی مانند کرد کشی سال های ۱۹۹۱ هستم. من و دوستانم که از سازمان مجاهدین خلق جدا شده ایم انتظار نداریم که بهای بازی سیاست های پشت پرده غرب باحمایت از این فرقه را با خون خود بدهیم. این درحالی است که وزارت خارجه فرانسه در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴ اعلام کرد دولت فرانسه هیچ گونه رابطه ای با سازمان مجاهدین خلق ندارد واین گروه هیچ گونه حضور قانونی در فرانسه ندارد. اما متاسفانه مدت سه دهه می باشد تحت حفاظت دولت فرانسه زندگی می کنند
محمد کرمی
رونوشت:
وزارت کشوروزارت دادگستری

—————
Survivors of Rajavi cult demand security in France (open letter to President Hollande)
Dear President François Hollande,
Sadly some people, who claimed to follow a religious belief, attacked and killed several journalists in Paris. Seventeen people lost their lives during this murderous act. The terrorists who conducted this barbaric massacre were targeting the freedom of speech which has been cherished in France for the past 200 years. These terrorists tried to bring back the age of terror and horror to France by breaking pens and targeting writers. These leaders have, of course, forgotten that the age of Robespierre ended two hundred years ago. French people came out in their masses to show that freedom of speech will not give in to violence and that France is willing to pay a heavy price for this freedom. The masses and the mixed turnout of the unity demonstrations showed the clear resolve of the people and the clear answer they had for this barbaric act and its perpetrators.
Dear M. President,
Massoud Rajavi is the leader of the Mojahedin Khalq Organisation (MEK); a well-known, dangerous cult. The main HQ of this cult is situated in the north of Paris where, for over 3 decades, the MEK has enjoyed the protection of successive French governments. The ideology of this organisation is the same as the ISIS ideology: belief in the use of violence to achieve its political aims. Up to a few weeks ago the Mojahedin Khalq has openly supported the crimes committed by ISIS in Iraq and Syria, calling them “the acts of the Iraqi people and the revolutionary tribes”. The MEK supported the capture of Mosel and Fallujah in Iraq .
In an audio speech two and a half months ago during Ashura (the Shia remembrance ceremony for Imam Hussein),* Massoud Rajavi clearly ordered his Fedayeen to find ex-members of the MEK and to kill them along with any other critics of him and his cult. In this internal audio message, in the 39.56th minute of the tape, my picture and, in the 40.22th minute, my name is shown and therefore I am included as a target in the assassination list of this infamous terrorist cult. In his message, Massoud Rajavi orders his Fedayeen and says: “I ask each and every one of you to bring these traitors to their deserved justice for what they have done”. He uses the occasion of Ashura to make a religious link with Imam Hussein and hence asks his followers to kill “each and every one” of his “enemies” by any means, including sacrificing their own lives.
This incitement to violence and hysterical call for murder in Europe has been broadcast repeatedly from the MEK satellite channel and has been posted on their official and unofficial websites over and over again, and it is repeated daily, even now.
Dear M. President,
As a French citizen I don’t feel secure. Once, on 28 November 2009, and another time on 22 June 2012, I have been attacked by Massoud Rajavi’s henchmen and suffered serous injuries. I have repeatedly received serious threats from them and I am now being directly targeted by the leader of this terrorist Mojahedin Khalq Organisation. My only crime of course is that I have been speaking the truth and exposing the crimes committed by this violent cult. I am one of the witnesses to the abuse of human rights and war crimes committed by the Mojahedin Khalq, including their involvement in the massacre of the Kurdish population of Iraq in 1991 on the order of Saddam Hussein.
Me, and my friends who have managed to rescue ourselves from this organisation and survive, do not expect to pay the price of the clandestine Western policy of using this violent cult for its own agenda, with our blood.
You are well aware that the French Ministry of Foreign Affairs announced on June 26 2014 that the French government has no relation with the Mojahedin Khalq Organisation and the group has no legal presence in France. Yet it is unfortunate that we all see clearly that this terrorist cult has been, and is still, operational under the full support of the French government for the last three decades. Thanking you in advance for all your efforts in this respect and with the hope that this humanitarian action will save people before it is too late
Mohammad Karami,
Paris
CC:
Ministry of the Interior
Ministry of Justice

ترجمه فرانسوی:
Monsieur le Président de la République Française,
Malheureusement, certaines personnes qui prétendaient suivre des croyances religieuses, ont attaqué et tué plusieurs journalistes à Paris. Dix-sept personnes ont perdu la vie lors de cet acte meurtrier. Les terroristes qui ont mené ce massacre barbare visaient la liberté de parole chérie en France depuis plus de 200 ans et la communauté juive de France.
Ces terroristes ont tenté de ramener l’âge de la terreur et de l’horreur en France, ciblant des écrivains pour faire taire leurs stylos. Ces terroristes ont, bien sûr, oublié que l’époque de Robespierre est terminée depuis plus deux cent ans.
Le peuple français est sorti en masse afin de montrer que la liberté d’expression ne cédera pas à la violence et que la France est prête à payer le prix fort pour cette liberté. La masse de manifestants et le caractère mixte des participants à ces manifestations et l’unité, ont prouvé la réprobation claire de la population devant ces actes barbares, et le message clair qu’ils entendaient exprimer à leurs auteurs.
Monsieur le Président de la République Française,
Massoud Rajavi est le leader de l’Organisation des Moudjahidine Khalq (MEK) ; secte dangereuse, bien connue. Le principal QG de ce culte est situé dans le nord de Paris, où, depuis plus de trois décennies, l’OMPI a bénéficié très malheureusement de la protection des gouvernements français successifs.
L’idéologie de cette organisation est la même que l’idéologie d’ISIS: la croyance en l’utilisation de la violence pour atteindre ses objectifs politiques. Jusqu’il y a quelques semaines encore, l’Organisation des Moudjahidine Khalq a ouvertement soutenu les crimes commis par ISIS en Irak et en Syrie les qualifiant «d’actes révolutionnaires du peuple irakien et des tribus». Le MEK a soutenu la capture de Mosul et Falloujah en Irak .
Dans un discours audio, il y a deux mois et demi, au cours de l’Achoura (cérémonie du souvenir chiite Imam Hussein),* Massoud Rajavi a ordonné clairement à ses fédayins de trouver les ex-membres de l’OMPI et de les tuer ainsi que tous les autres auteurs de critiques contre lui et de son culte. Dans ce message audio interne, dans la minute* 39.56 de la bande, ma photo et, dans la minute* 40.22, mon nom sont parus et donc je suis inclus en tant que cible dans la liste des personnes à assassiner par cette secte terroriste tristement célèbre.
Dans son message, Massoud Rajavi ordonne à ses fédayins d’agir en ces termes: «Je demande à chacun et chacune d’entre vous de porter à ces traîtres une justice méritée pour ce qu’ils ont fait». Il profite de l’occasion de l’Achoura pour faire un lien religieux entre l’Imam Hussein et sa demande à ses disciples de tuer «tous et chacun» de ses «ennemis» par tout moyen, y compris par le sacrifice de leur propre vie.
Cette incitation à la violence et cet appel hystérique pour assassiner en Europe ont été diffusés à plusieurs reprises depuis la chaîne satellite MEK et ont été postés sur leurs sites Web officiels et non officiels ; toujours et encore, cette incitation au meurtre y est répétée tous les jours, à ce jour.
Monsieur le Président de la République Française,
En tant que citoyen français, je ne me sens pas en sécurité. Une première fois, le 28 Novembre 2009, et une seconde fois le 22 Juin 2012, j’ai été attaqué par les sbires de Massoud Rajavi et j’ai subi de sérieuses blessures. J’ai maintes fois reçu des menaces graves de leur part et je suis maintenant ciblé directement par le chef de ces terroristes de l’Organisation Moudjahidine Khalq. Mon seul crime est bien sûr de dire ouvertement la vérité et d’exposer les crimes commis par cette secte violente. Je suis l’un des témoins de ses abus des droits de l’homme et des crimes de guerre commis par les Moudjahidine Khalq, y compris leur implication dans le massacre de la population kurde de l’Irak en 1991 sur ordre de Saddam Hussein.
Moi et mes amis qui avons réussi à nous échapper de cette organisation et à survivre, nous ne souhaitons pas payer le prix de la politique occidentale favorable à cette secte et à son culte violent, depuis trois décennies. Nous ne devons pas payer avec notre sang, les choix malheureux de la politique occidentale au regard de cette secte violente. L’ordre du jour, de la politique occidentale, doit être de ne pas les laisser faire couler notre sang.
Parfaitement conscients de ce qu’ils sont, le ministère français des Affaires étrangères a annoncé le 26 Juin 2014 que le gouvernement français n’a pas de relation avec l’Organisation des Moudjahidine Khalq et que le groupe n’a pas de présence légale en France ; pourtant, il est regrettable pour nous tous, que cette secte terroriste ait été, et est encore, semble-t-il très clairement, opérationnelle en Europe, et que ses dirigeants continuent de bénéficier en France de soutien comme, pendant les trois dernières décennies.
Veuillez croire, Monsieur le Président de la République Française, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Mohammad Karami
oyanyoldash@yahoo.com
CC:
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Justice

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید