Free Porn
xbporn
خانه تحقیق و پژوهش کودتای 28 مرداد 1332

کودتای 28 مرداد 1332

کودتای ۲۸ مرداد: گزینه ساقط کردن شاه از تخت سلطنت

شاه به خاطر این شک و تردیدها در همراهی با نقشه کودتا مردد بود و از امضای فرمان عزل مصدق و انتصاب سرلشکر فضل...