خانه تحقیق و پژوهش مردان نمکی مومیایی در زنجان

مردان نمکی مومیایی در زنجان

مومیایی مردان نمکی ایران باستان‌سنجی می‌شود

در کاوش­‌هایی که گروه ایرانی به سرپرستی ابوالفضل عالی انجام داد، مومیایی شماره ۴ پیدا شد که ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال پیش از میلاد...