خانه تحقیق و پژوهش فروپاشی شوروی

فروپاشی شوروی

تصاویر قصه فروپاشی شوروی

کودتا از سوی هشت عضو بلندپایه حزب کمونیست از جمله "ولادیمیر کریوچکوف" رئیس سازمان جاسوسی کا.گ.ب به رهبری "گنادی یانایف" معاون رییس جمهوری شوروی...

چگونه سه مرد حکم مرگ اتحاد جماهیر شوروی را امضا کردند

تا دسامبر ۱۹۹۱، مدت‌‌ها بود که دیوار برلین و کمونیسم اروپای شرقی از بین رفته بودند. اما اتحاد جماهیر شوروی، با حکومت حزب کمونیست...