خانه تحقیق و پژوهش عبدالرضا نیک بین رودسری

عبدالرضا نیک بین رودسری

محمد حسین سبحانی: مجاهدین خلق ، از تهران تا تیرانا ـ قسمت سوم

اولین پرسشی که وجود دارد این است که چرا فرقه مجاهدین در شرح تاریخچه تاًسیس خود از عبدالرضا نیک بین نامی نمی برد؟ دومین پرسش...

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند – به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)  عاطفه نادعلیان، انجمن نجات، مرکز تهران، نهم...

ایران فانوس: پهلوانان پوشالی

پهلوانان پوشالی ایران فانوس، اول اوت ۲۰۱۷:… متاسفانه اما در اکثر موارد این طور نشد و پهلوانان دهه چهل و پنجاه، اکثراً و قریب به...

شاهسوندی: عبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آن

عبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آن  سعید شاهسوندی، بی بی سی، اول ژوئیه ۲۰۱۷:… هنگام مرگ ۷۶ سال داشت....

درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری، از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق

عبدى در همين ارتباط با افرادى چون حنيف نژاد و سعيد محسن آشنا شد و به تدريج، در جريان فعاليت هاى سياسى، روابط نزديك...