Free Porn
xbporn
خانه تحقیق و پژوهش خانواده از نگاه فرقه

خانواده از نگاه فرقه

حامد صرافپور: ترور خانواده ها توسط مریم رجوی، از حاج سیدجوادی تا اقبال

اگر امروز مجاهدین به خود اجازه ترور شخصیتی نزدیک ترین وابستگان اعضای خود را می دهند، نشانگر تغییر رفتار آنان از اقدامات خشن به...

ضدیت مریم رجوی با ملاقات اعضا با خانواده هایشان را محکوم می کنیم!

ضدیت مریم رجوی با ملاقات ها را محکوم می کنیم! (+ مردم ایران به این نوع سرداران رجوی، احتیاجی ندارند)ا انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی،...

سجودی:آیا وجدان های به خواب رفته،روزی بیدار میشوند؟

  سومین سری از خانواده های قربانیان اسیر در لیبرتی تلاش فراوانی کردند که بتوانند چند دقیقه با فرزندانشان در کمپ لیبرتی عراق ملاقات کنند...

عاطفه اقبال:از حرف تا عمل راهی نیست! ننگ ما ننگ ما مادر الدنگ ما

دشمنی با خانواده نیز از همان سالها شروع شد. بجای پاسخگویی و گفتگو و بحث منطقی، قلع و قمع مخالفان را جنگ سیاسی نامیدند!...