Free Porn
xbporn
خانه تحقیق و پژوهش حکومت سلطنتی

حکومت سلطنتی

روند جدایی بحرین از ایران در پنجاه سال پیش

حدود پنجاه سال پیش، آینده بحرین به یکی از موضوعات بین ایران و بریتانیا بدل شده بود. در پایان عصر استعمار، بریتانیا آماده خروج...

زاهدی: اگر از بیماری شاه خبر داشتم به مردم می‌گفتم

قبل از اینکه بیایم و اعلیحضرت را ببینم، با کمال تعجب دیدم که عده‌ای از آقایان امرا و چندین نفر از آقایان همکارهای قدیمم...

شام آخر در تهران، آخرین شاه ایران برای همیشه کشورش را ترک کرد

پیش از خروج شاه و ملکه، فرزندان آنها ایران را ترک کرده بودند. فرحناز، بزرگترین دختر آنها، یک ماه قبل نزد ولیعهد رفت که...