Free Porn
xbporn
خانه تحقیق و پژوهش ترور رزم آرا

ترور رزم آرا

چه کسی “رزم آرا” را کشت؟

هنرى گريدى كه در آن زمان سفير ايالات متحده در تهران بود، در گزارشى كه روز سوم بهمن ۱۳۲۹ (يك ماه و نيم پيش...