Free Porn
خانه نویسندگان حامد صرافپور

حامد صرافپور

حامد صرافپور: سخنرانی مریم قجرعضدانلو برای جنگ افروزان کنگره آمریکا

این زن جنگ افروز که مرزهای وقاحت را درهم شکسته، نمی گوید که اگر به جدایی دین از سیاست اعتقاد دارد چرا هنگام معرفی...

صرافپور:از ادعای “تغییر نظم جهانی” تا پیروزی خواندن “آزادی با وثیقه” یک بازداشتی تصادف

چنانکه مشاهده می شود، کلیه مسئولین فرقه رجوی در لیبرتی در این نمایش پیروزی شرکت کرده اند که خود نشانگر اهمیت این مسئله برای...

حامد صرافپور: دو نکته پیرامون صفر ذاکری، رجوی و داعش

نگرانی مسعود رجوی اساساً حقوق بشری و انسانی نیست. تا جایی که به این زوج تبهکار برمی گردد خواهان کشته شدن همه اسیران لیبرتی...

حامد صرافپور:به مصداقی و همه کسانی که هنوز در “بند” فکری رجوی هستند!

لذا باز هم به این آقایان مدعی گوشزد می کنم که اینقدر خود را در برابر رجوی سبک نکرده و از افکار کهنه و...

حامد صرافپور: تشکیل حرمسرا و نمایش ۸ مارس مریم رجوی

می باید با یاد و خاطره زنان معترضی چون مینو فتحعلی، مهری موسوی، مرجان اکبری، هما بشردوست، آلان محمدی،‌ معصومه غیبی پور و… از...

حامد صرافپور: آقای رجوی! نظر شما در مورد آقایان محمد شمس، باستان سیر و …چیست؟

 جای عجب نیست که مسعود رجوی در اوج توهم تلاش کرده تا در این پیام با خواندن آیه ای از قرآن، خود را به...

حامد صرافپور: این شورایی و آن شورایی- مدیحه سرایی برای مردگان

به پیام مریم قجرعضدانلو خوب بنگرید اما بدانید که این پیام بعد از مرگ شما خوانده خواهد شد و جز لعن مردم ایران را...

حامد صرافپور : نقد و رنجش! این چه حکایت باشد؟

از استعفا دادگان شورای ملی مقاومت رجوی خواسته بودم به جای دفاع از خود در برابر سیل اتهامات و لجن پراکنی های مریم...