Free Porn
خانه نویسندگان کریم قصیم

کریم قصیم

کریم قصیم : قدرشناسی مسعود رجوی یا انتقام کشی؟ (۳)

اصلاً و ابداً از وجود پرده ها و آن چه رجوی درپشت پرده های اُور و دیگرجاها انجام می داد کوچکترین خبری نداشتم. علی...

دکتر قصیم:قدرشناسی مسعود رجوی یا…؟ (2 ) مخارج بیکران ” شاه و ملکه “

دستکم صورتحسابهای مخارج کل اعضای کابینه ۲۰ ساله و به ویژه فهرست مخارج بی کران «شاه و ملکه» را نیز جهت اطلاع و آگاهی...