خانه نویسندگان همنشین بهار

همنشین بهار

گفت‌و‌شنود همنشین بهار با وفا یغمائی(۶) باید یهودا مغضوب شود تا مسیح بدرخشد

گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۶) باید یهودا مغضوب شود تا مسیح بدرخشد انقلاب ایدئولوژیک     https://www.youtube.com/watch?v=5ry3-hbLAtk گفت نیکوتر تفحّص کن شب است شخص‌ها در شب ز ناظر مُحجَب...

گفت و شنود همنشین بهار با اسماعیل یغمایی ـ انقلاب ایدئولوژیک 5

گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵) انقلاب ایدئولوژیک   https://www.youtube.com/watch?v=I9IhwWN3Jcc از نظرگاهست ای مغز وجود اختلاف مومن و گبر و یهود در کفِ هر کس اگر شمعی بُدی اختلاف از...

گفت و شنود همنشین بهار با اسماعیل وفا یغمائی (۱) انقلاب ایدئولوژیک

«جزوه شریفه» پرستش حیات که تنظیم‌کننده آن به سبک صاحب کتاب «قبض و بسط» و امثال جوادی آملی به زبان رمز و کنایه (در...