خانه نویسندگان نادر نادری

نادر نادری

نادر نادری: آیا مریم رجوی از تهاجم های اخیر در پاریس بی خبر بوده ؟

آیا مریم رجوی از تهاجم های اخیر در پاریس بی خبر بوده ؟ نادر نادری ـ ایران اینترلینک ـ 02.06.2015   قبل از هر چیز...

نادر نادری: سگ سالی مجاهدین / آل سعود و اسرائیل . هاری رجوی

رجوی است که به جان اعضای جدا شده و منشعب و خانواده های اسرای لیبرتی افتاده پاچه گیری می کند بدترین توهین ها را...

نادر نادری: همصدائی مریم رجوی و سازمان مجاهدین با وهابیون و داعشی ها

این قوانینی بود که از کتاب قانون سازمان بنام کتاب قانون انقلاب بیاد دارم. حال با قوانین داعشی ها مقایسه کنید آیا تفاوتی بین قوانین...

نادر نادری: گزارش تا این تاریخ . منتسب به پرویز خزائی

آقای خزائی امروز را می خواهم با فرهنگ خودت و سرکار استوارت آقای رجوی به تو جواب بدهم چون اندازه تو اینقدر نیست که...

نادر نادری:بیانیه اصولی اعضای منشعب از سازمان مجاهدین پایانی بر تاریکی ها بود

این بیانیه دقیقادر مقابل زن ستیزی و دیدگاه های ابزاری رجوی از زن می باشد و ادامه مبارزه عدم خشونت و ادامه مبارزه علمی...

نادر نادری : رجوی زنگ ریاضی انشاء میخواند

رجوی زنگ ریاضی انشاء میخواند نادر نادری ـ 01.02.2015 بعداز آزاد شدن از زندانهای رجوی در اشرف در سال ۱۳۷۳ رجوی شروع کرد به یک سری...