Free Porn
خانه نویسندگان مهران توفیقی

مهران توفیقی

وحشت فرقه رجوی از تشکیل انجمن نجات یافتگان آلبانی‏

نکته دیگر اینکه سران فرقه رجوی در این مطلب خشم کینه خود را نسبت به خانواده های شریف و محترمی که تنها آرزوی شان...

مهران توفیقی: پیشبرد خط هزار اشرف در آلبانی؟

همچنین در راستای جایگزین کردن کمپ آلبانی بجای اشرف و پیشبرد خط هزار اشرف ؛ اخیر سازمان تعداد زیادی از فرماندهان ارشد را که...