خانه نویسندگان مسعود بنی صدر

مسعود بنی صدر

من چه کار غلطی انجام داده ام؟

من چه کار غلطی انجام داده ام؟ ابراهیم خدابنده، ایران اینترلینک، دوم فوریه ۲۰۱۶:…  دکتر مسعود بنی صدر در کتاب شرح زندگی خود با عنوان...

مسعود بنی صدر: زندگی در یک فرقه تروریستی و فرار از آن

زندگی در یک فرقه تروریستی و فرار از آن مسعود بنی صدر، فیر آبزرور، هفدهم ژانویه ۲۰۱۶:… مجاهدین خلق در سال ۱۹۶۵ در ایران در...

مسعود بنی صدر:گروه های تروریستی و فرقه ها چگونه نیرو جذب می نمایند؟

گروه های تروریستی و فرقه ها چگونه نیرو جذب می نمایند؟ مسعود بنی صدر، فیرآبزرور، هفتم دسامبر ۲۰۱۵:…  در جنگ علیه گروه های تروریستی یا...

دکتر مسعود بنی صدر:چگونه فرقه های تروریستی جوانان را مغزشویی و …

چگونه فرقه های تروریستی القاعده ، داعش ، مجاهدین خلق و ... جوانان را مغزشویی و به بمب های  انسانی تبدیل می کنند.  سخنرانی...