خانه نویسندگان مزدا پارسی

مزدا پارسی

خشونت خانگی در فرقه ی رجوی

وزارت امور خارجه ی امریکا در بخشی از توضیحاتش بیان می کند که همه ی موارد بالا را که با هم در نظر بگیریم...

تبلیغات پوچ مجاهدین خلق و حامیانشان درباره ی سوریه

" مجاهدین خلق وانمود می کنند که اطلاعاتی سری دارند که هر وقت لازم شد مهم جلوه کنند آن را رو می کنند. با...

چگونه جزمیت روند تفکرزایی در سازمان مجاهدین خلق را متوقف کرد؟

از دیدگاه یک عضو مجاهدین خلق – دچار جزمیت ذهن – هر کس همان باورهای قوی آن ها را نداشته باشد غیر عقلانی است...

سپر انسانی، ابزارمورد علاقه ی مجاهدین و داعش

سپر انسانی، ابزارمورد علاقه ی مجاهدین و داعش  مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، هشتم نوامبر ۲۰۱۶:… در حالیکه رسانه های جهانی امروز بیش از همیشه...

انتقال به آلبانی، پیروزی برای چه کسی؟

در نهایت، این ایالات متحده امریکا بود که مقامات آلبانی را متقاعد کرد که در ازای دلارهای امریکا، مجاهدین خلق را بپذیرند و این...

هشت سال پس از خروج از لیست تروریستی، بریتانیا هنوز هم به مجاهدین اعتماد ندارد

هشت سال پس از خروج از لیست تروریستی، بریتانیا هنوز هم به مجاهدین اعتماد ندارد  مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، هفدهم می ۲۰۱۶:…  از...

لابی های صهیونیستی و بهره کشی از مجاهدین خلق

لابی های صهیونیستی و بهره کشی از مجاهدین خلق مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، دوازدهم آوریل ۲۰۱۶:…  غریب برای گواه خود به اعمال لابی...

مجاهدین خلق، پدرخوانده ی بمب گذاران انتحاری

مجاهدین خلق، پدرخوانده ی بمب گذاران انتحاری مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، نهم آوریل ۲۰۱۶:…  در مورد مجاهدین خلق ، یا به عبارت بهتر،...