خانه نویسندگان محمد رضا مبین

محمد رضا مبین

محمد رضا مبین: ابر فرقه – قسمت 14 ـ 15 ـ 16

رجوی به خوبی دریافته بود که روش های مجاب سازی با تکنیک های جسمی و روانی می تواند فرد را تغییر دهد . حقه...

محمد رضا مبین: ابر فرقه ـ فسمت چهاردهم

اتاقی که در آن مجموعه، خوابگاه ما بود شاید باور نکنید، دقیقا 6 ماه بعد، زندان انفرادی، من شد. و تمام خاطرات اولیۀ خوبی...

محمد رضا مبین: ابر فرقه ـ قسمت پنجم و ششم

بحث های ایدئولوژیک اغلب در فرقه ها ابزاریست در دستان رهبر فرقه که توسط آن، اعضا را با خود می کشاند. ایدئولوژی شمشیری دو لبه...

محمّدرضا مبیّن: ابر فرقه – قسمت چهارم

ابر فرقه – قسمت چهارم نگاهی اجمالی به تاریخچۀ سازمان مجاهدین خلق ایران (در پادگانهایش در عراق و قلعۀ اشرف) لینک به قسمت اول لینک به قسمت دوم ابر...

محمد رضا مبین: ابر فرقه – قسمت سوم

بر خلاف آنچه بسیاری از مردم تصور می کنند، فرقه ها و گروههایی که از روند بازسازی فکری استفاده می کنند، بجای از بین...

محمد رضا مبین: ابر فرقه قسمت دوم

روشهای مجاب سازی و بازسازی فکر، ترکیبی از روشهای اجتماعی و روانی است که از متد تحمیلی “اسلحه روی پیشانی” ساده تر، مؤثرتر و...

محمد رضا مبین : ابر فرقه – 1 (نگاهی اجمالی به تاریخچۀ سازمان مجاهدین خلق ایران)

فرقه ها یک پدیده بین المللی هستند میلیون ها خانواده در سراسر جهان وجود دارند که دنیایشان بشدت بواسطۀ درگیریشان با فرقه ها دگرگون...