خانه نویسندگان قربانعلی حسین نژاد

قربانعلی حسین نژاد

متن سخنرانی آقای حسین نژاد در اجلاس پارلمان اروپا

آقای حسین نژاد با نشان دادن عکسهای دختر اسیرش در زندان رجوی ساختۀ لیبرتی و دختر دیگرش در ایران و با اشاره به اینکه...

ویدیوی کامل جلسه جداشدگان و منشعبین سازمان مجاهدین درپارلمان اروپا

اعضای هیأت جدا شدگان سازمان مجاهدین در سخنرانیها و اظهاراتشان در پارلمان اروپا با افشای روابط و مناسبات به غایت بسته و ضد دموکراتیک...

سخنرانی و جلسۀ پرسش و پاسخ یک هیأت از جدا شدگان سازمان مجاهدین در پارلمان اروپا

اعضای هیأت جدا شدگان سازمان مجاهدین در این جلسات با اعتراض به حضور مریم رجوی رهبر این فرقۀ تروریستی در محل این پارلمان آن...

حسین نژاد:درگذشت دوست جدا شده مان جلال نیک پور پناهنده در فرانسه

سه سال پیش توسط رهبری سازمان به علت مخالفتهایش با شیوه های فرقه ای و سرکوبگرانۀ رجوی بدون هرگونه تلاش برای انتقال به موقع...