خانه نویسندگان فریدون اورموی

فریدون اورموی

فر یدون اورموی: یزدان حاج حمزه باندازه ی اشپیگل راستگرا هم وجدان ندارد!

هرکس که با مطالعه نشریات و سایر رسانه ها، الفتی دارد ، براین امر آگاه است که گزینه ی اول و محبوب گروه مافیایی...

فریدون اورموی: آنها زندانیان رجوی اند و پلیس عراق نقش ارتش حافظ مرزها رادارد!

وقتی موصل بعنوان دومین شهر بزرگ عراق باین سادگی مورد تصرف قرار میگیرد، شما از حکومتی که با این مشکلات عدیده مواجه است و...

فریدون اورموی: اصل برائت در محاق فراموشی!

تیتر خبر درج شده در وبسایت رسمی فرقه ی رجوی ” تماس تلفنی فرانسوا اولاند و باراک اوباما: رژیم ایران باید پاسخگوی نگرانیهای اتمی...

فریدون اورموی: موقعیت دشوار نتانیاهو، باند رجوی را دلواپس تر میکند!

ظاهرا گروه مافیایی رجوی هم مانند سایر ساده لوحان براین تصورند که این اسرائیل است که سیاست های آمریکا را تعیین میکند ونمی دانند...