خانه نویسندگان علی کشتگر

علی کشتگر

چهار بیانیه و سیری در تاریخ فدائیان خلق

در تغییرات ایدئولوژیک درون سازمان چریک های فدایی خلق، دو دوره تشخیص می دهیم: اول، دوره اندیشه های مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان...

علی کشتگر: دست‌های پشت پرده تظاهرات پاریس علیه توافق هسته‌ای!

ناظران آگاه در فرانسه بر این باورند که برگزار کننده واقعی این تظاهرات دولت اسرائیل است که با همکاری عربستان و وزارت خارجه فرانسه...