Free Porn
xbporn
خانه نویسندگان علی اکبر آفریننده

علی اکبر آفریننده

علی بخش آفریدنده: روایت دردهای من…قسمت چهل و ششم

صبح روز بعد متوجه شدیم ۲ تن دستگیر شده از مسئولین بالای سازمان مجاهدین هستند. یکی از آنان حسین داعی الاسلام و دیگری مهران...

علی اکبر آفریدنده: روایت دردهای من…قسمت چهل و پنجم

در آنجا همگی ما متوجه شدیم ژنرال فیلیپ مایه را از مسعود رجوی دریافت کرده و دنبال فرستادن افراد به ایران است تا قلب...

علی بخش آفریدنده: روایت دردهای من…قسمت چهل و چهارم

به زبان ساده تر یعنی یا هر چه من (رجوی) می گویم گوسفند وار بپذیرید و دستور را اجرا کنید، یا اگر چنانچه کسی...

علی اکبر آفریدنده: روایت دردهای من…قسمت چهل و سوم

درآن زمان فرقه رجویه اطلاعیه صادر و تعدادی از گوهران بی بدیل که از اعضای قدیمی و کادرهای باسابقه سازمان بودند و دو سه...

علی اکبر آفریدنده : روایت دردهای من…قسمت چهل و دوم

این درحالی بود که از ابتدا من نه مبارزه کشکی آنها و نه تشکیلات مخرب و منحرف به بیراهه رفته را از بیخ و...

علی اکبر آفریننده : روایت دردهای من … قسمت چهل و یکم

سپس زندانیان درهم کوبیده شده ژولیده نیمه برهنه پا لخت که به خاطر کشیده شدن روی خاک و شن ها سرتا پا خاکی و...

علی اکبر آفریننده : روایت دردهای من…در کمپ تیف قسمت چهلم

مرا از روی تخت خواب به زیر کشیدند و با دست بند و پا بند نگه داشتند. سپس هنری گفت: شما و دوستانت به...

علی اکبر آفریننده: روایت دردهای من…درکمپ «تیف» قسمت سی و نهم

باری، مسئولین فرقه رجویه پس ازاینکه دخمه اشرف توسط ارتش آمریکا اشغال گردید بود به دست وپا افتاده بودند و کل زندانهای انفرادی و...