خانه نویسندگان عبداللهی

عبداللهی

عبداللهی : روباه را به ده راه ندادند سراغ کد خدا را گرفت

ملت یعنی مادر کردمیر، ملت! پدر امین عبدلی، ملت! پدرومادرانی هستند که سی سال به انتظار لحظه دیدار، دار فانی را وداع گفتند، ملت!...