خانه نویسندگان زهرا میرباقری

زهرا میرباقری

زهرا میرباقری: مجاهدین خلق مبارزه مسلحانه و ممنوعیت بزرگداشت ترور

بعد از ۳۸ سال که از شروع مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی می گذرد، مسعود رجوی در دستیابی به اهداف فوق...

زهرا میرباقری: رجوی و سوزش از ممنوعیت برگزاری ویلپنت در پاریس

و مجدداً تکرار می کنم : دموکراسی و همبستگی ملی برای تو پشیزی ارزش ندارد واز آنجا که هیچ نیروی عاقل و دمکراسی طلب و...

زهرا میرباقری: فرقه رجوی ، حقه و سرگرمی بنام همیاری ملی!

فرقه رجوی ، حقه و سرگرمی بنام همیاری ملی!  زهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، پنجم نوامبر ۲۰۱۷:… آنان همچنین از خود اعضا نیز می...

نامه سرگشاده به نخست وزیر آلبانی (مافیای آلبانی در تدارک ویزا و همکاری نزدیک تر با رجوی)

نامه سرگشاده به نخست وزیر آلبانی (مافیای آلبانی در تدارک ویزا و همکاری نزدیک تر با رجوی) زهرا معینی، زنان ایران، بیست و پنجم فوریه...

نامه سرگشاده آقای حامد صرافپور به آقای محمد ملکی

آیا مطلع هستید که اطلاعات مربوط به نفوذ مردان قورباغه ای به مناطق اشغالی را که طی آن نزدیک به دویست تن از دلاورمردان...

زهرا میرباقری: دمکراسی و… دروغ های مریم رجوی – قسمت چهارم

شما نباید در برابر مردان احساس ضعف نشان بدهید و برای اینکه بتوانید جلسه مردان را اداره کنید، از نگاه های آنها تزلزل نداشته...