خانه نویسندگان حنیف حیدرنژاد

حنیف حیدرنژاد

حیدر نژاد: پایان انتقال به آلبانی و سرپوش گذاشتن بر یک شکست استراتژیک به …

سازمان مجاهدین، پایان انتقال به آلبانی و سرپوش گذاشتن بر یک شکست استراتژیک به بهای جان انسان ها حنیف حیدر نژاد، سایت حیدر نژاد، دوازدهم...

حنیف حیدرنژاد: ارزش و جایگاه فرد در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق

فرد در تشکیلات، ارزش و جایگاه فرد در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق حنیف حیدر نژاد، سایت حیدر نژاد، چهارم ژانویه ۲۰۱۵:… در این چنین تشکیلاتی، چه...

حنیف حیدرنژاد: فریبکاری رهبری سازمان مجاهدین خلق بیش از پیش رنگ می بازد

رهبری سازمان مجاهدین در سی و چند سال گذشته ادعای مبارزه با جمهوری اسلامی داشته و این "مبارزه" را انحصار خود دانسته و هر...

کینه مسعود رجوی به محمد رحیمی

کینه مسعود رجوی به محمد رحیمی (+ دل نوشته ای برای دوست و چند نامه دیگر) ایراج مصداقی، مختار شلالوند، اسمائیل وفا یغمایی، حنیف حیدر...

حنیف حیدر نژاد: حمام خون در لیبرتی، و مسئولیت مسعود رجوی

سوال: گیریم که واقعا این خانواده ها را وزارت اطلاعات فرستاده است. در حالی که کمپ لیبرتی بطور کامل در محاصره نیروهای نظامی و...

حیدرنژاد:چرا مریم رجوی بر”تسلیح” ساکنین کمپ لیبرتی در عراق اصرار می کند …

بر اساس گفته مسعود رجوی -رهبر عقیدتی مجاهدین- ۸۰۰ نفر آنها (تقریبا یک سوم ساکنین) ناتوان و بیمار می باشند. با این وصف، “تسلیح”...

محمد اقبال سخنگوی غیر رسمی سازمان مجاهدین اتهام پراکنی می کند. پاسخ دهید!

آقای اقبال، با این توضیحات شما را در مقام و موضع پاسخگوئی نمی بینم، اما از آنجا که شما به شخص من اتهام زده...

حنیف حیدرنژاد: بن بست های استراتژیک رهبری سازمان مجاهدین خلق،پایانی

مسعود رجوی نه تنها دروغگو، بلکه بسیار فریبکار است. یعنی با فکر و برنامه قبلی مسیر تحولات را طوری سمت و سو می دهد...