خانه نویسندگان حمید رضا سلمانی

حمید رضا سلمانی

پریدن در عراق،گرا دادن در ایران،جنایت در لیبرتی(مطالبی از آقایان سلمانی،کهزادی و سپاهی)

پریدن در عراق، گرا دادن در ایران، جنایت در لیبرتی (مطالبی از آقایان سلمانی، کهزادی و سپاهی) یاران ایران، پاریس، بیست و ششم نوامبر ۲۰۱۵:…...

حمید رضا سلمانی: لیبرتی و اسیران کماکان در بند

  حمید رضا سلمانی، یاران ایران، بیست و سوم اوت ۲۰۱۵:…  اما براستی چرا هنوز سازمان هنوز نفراتی را در عراق نگه دار ی میکند....

حمید رضا سلمانی:ترس رجوی از حضور خانواده ها

ترس رجوی از حضور خانواده ها حمید رضا سلمانی ـ 27.05.2015  رجوی همیشه خانواده را لانه فساد تعریف میکرد و از دیدگاه شخص رجوی این...