Free Porn
خانه نویسندگان حسن پیرانسر

حسن پیرانسر

حسن پیرانسر: چک دار یا اچ جنگنده

چک دار یا اچ جنگنده  حسن پیرانسر، فرانسه، بیست و ششم ژوئن ۲۰۱۶:…  چک دار چه کسانی بودند؟ در جریان جنگ ۸ ساله بین ایران و...

بهزاد جان خوش آمدی (جداشدگان فقط یک جرم دارند جرم افشاگری کردن و آگاهی دادن)

بهزاد جان خوش آمدی (جداشدگان فقط یک جرم دارند جرم افشاگری کردن و آگاهی دادن) حسن پیرانسر، فرانسه، بیست و پنجم می ۲۰۱۶:… رجوی بعد از...

حسن پیرانسر: هفدهم جون و شوی خالی از ایرانی

هفدهم جون و شوی خالی از ایرانی   حسن پیرانسر، فرانسه، پانزدهم می ۲۰۱۶:… امسال هم طبق معمول هر سال فرقه منحوس و ضد بشری و ضد...

حسن پیرانسر:خانواده و رویکرد فرقه رجوی نسبت به آن

خانواده و رویکرد فرقه رجوی نسبت به آن  حسن پیرانسر، فرانسه، دوازدهم مارس ۲۰۱۶:…  اینروزها مقابل درب کمپ لیبرتی خانواده های بیشماری که هر یک...

حسن پیرانسر: خانم رجوی چرا ۱۱ سپتامبر و حملات تروریستی القاعده را …

خانم رجوی چرا ۱۱ سپتامبرو حملات تروریستی القاعده را در پادگان باقرزاده جشن گرفتید؟ حسن پیرانسر، پاریس، بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۵:…  فرقه رجوی و...

حسن پیرانسر: آقای رجوی!! ف = فردیت

آقای رجوی آیا کشور عراق با دولت جدیدش به شما امکان هر گونه مبارزه ای با دولت جمهوری اسلامی را میدهد؟  آقای رجوی...

حسن پیرانسر: آیا فرقه رجوی مخالف اعدام است؟

اگر شما صد در صد مخالف اعدام هستید پس باید از اعدامهایی که در دهه شصت و دهه پنجاه٫ترورافسران آمریکایی به اسم اعدام...

حسن پیرانسر: نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادى

ما با فرقه اى مواجهه هستيم که خانواده و پدر و مادران را الدنگ خطاب ميکند و آزادى ملاقات و ديد و بازديد بين...