Free Porn
xbporn
خانه نویسندگان بهمن اعظمی

بهمن اعظمی

مصاحبه با آقای اعظمی ـ 5 ـ خودتان را هم بسوزانید چون دریایی ازخاطرات اشرف هستید

 در مورد بخشی از سوال شما البته تنها من نبودم ، ما یک تیم سی نفره بودیم  که همه لودر وبلدزر داشتیم  که شاید ...

مصاحبه با آقای بهمن اعظمی ـ قسمت 4ـ سی سال حضور در عراق یعنی درو کردن باد !!

مصاحبه سایت نجات یافتگان در آلبانی با آقای بهمن اعظمی ـ قسمت چهارم بهمن اعظمی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، سی ام می ۲۰۱۸:… افسوس...

مصاحبه سایت نجات یافتگان در آلبانی با آقای بهمن اعظمی ـ قسمت سوم

یکسری از نیروها معتقد بودند که ما باید بسیار زودتر اشرف و عراق را ترک می کردیم ، آن هم بعد از سرنگونی صدام...

مصاحبه سایت نجات یافتگان در آلبانی با آقای بهمن اعظمی ـ چگونه از حصار ذهنی و…

آنها حتی اجازه نمی دادند ما در آلبانی به داخل شهر برویم و انتظار داشتند که مثل عراق همه در پادگان ها در حبس...